Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên
05:34:00 | 16-04-2024

Chào mừng đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên

----------

 

Năm 2024 là năm diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ qua và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, uy tín để cử tham gia Hội LHTN nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2024-2029, với chủ đề “Tiên phong - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”, Hội LHTN Việt Nam thành phố Vũng Tàu tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng- an ninh, góp phần xây dựng phát triển thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ- tương lai của đất nước. Bác căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vũng Tàu không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên, cống hiến sức trẻ vì quê hương, đất nước.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam Phường 10 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Nguồn ảnh: Tuổi trẻ phường 10, thành phố Vũng Tàu)

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên, hội viên hướng về Đại hội. Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội được các cơ sở đoàn tại thành phố Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ theo hướng dẫn của cấp trên. Quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Đại hội đoàn thực sự là ngày hội tuổi trẻ, dịp sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên, đại hội đã phát huy tính dân chủ, trí tuệ của cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến; đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và định hướng của Đoàn cấp trên… Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn được những người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, có khả năng tập hợp, quy tụ thanh niên và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Với khẩu hiệu hành động “Đâu cần thanh niên có”, Thành đoàn Vũng Tàu đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong đoàn viên thanh niên thông qua các công trình, phần việc thiết thực. Cùng với đó, phát huy vai trò trong việc đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Thành đoàn Vũng Tàu đã xây dựng, hỗ trợ và phát triển các mô hình kinh tế tập thể của thanh niên trên địa bàn thành phố. Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Thành đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập các chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi đoàn thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, triển khai việc học và làm theo Bác theo từng chủ đề cụ thể. Đồng thời, xây dựng mô hình “Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác” tại 100% cơ sở Đoàn. Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…Qua đó giúp ĐVTN có ý thức phấn đấu, tự giác xây dựng kế hoạch làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019-2024. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở địa phương. Các phong trào của Hội được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống thanh niên, động viên thanh niên hăng hái, tình nguyện, xung kích đi đầu các phong trào do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động như: Phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi, Thanh niên sống đẹp, sống có ích, Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"...

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đoàn thanh niên các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Theo đó, hội viên, thanh niên thành phố đã thực hiện nghiêm 2 mô hình “ Tuổi trẻ với an toàn giao thông” và “ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”. Với tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi, ham hiểu biết, tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để làm chủ tri thức, thích ứng với yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mỗi đoàn viên thanh niên phải trang bị cho mình thật đầy đủ kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng đảm nhận vai trò làm chủ đất nước thời kỳ hội nhập. Trước mắt, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước, thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động học tập là làm theo tấm gương của Bác, các cơ sở đoàn tại thành phố Vũng Tàu đã thường xuyên tổ chức tốt các cuộc vận động: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”, “Tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu làm theo lời Bác”; các buổi tọa đàm, trao đổi về những chủ đề: “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tôi - người cộng sản trẻ”; các diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Thông qua các hoạt động, việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng đô thị văn minh”... Qua đó đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển của cộng đồng.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Vũng Tàu thì: Phong trào thi đua chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 lần này là dịp để các cơ sở đoàn, hội viên, thanh niên tại thành phố Vũng Tàu tiếp tục hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, tầm quan trọng của Đại hội Hội LHTN Việt Nam; cũng như tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong triển khai các hoạt động của Hội. Qua đây cũng tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong các cơ sở đoàn và các tầng lớp thanh niên. Từ đây cổ vũ, động viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong học tập, lao động, công tác, hưởng ứng phong trào thi đua bằng những công trình, phần việc có địa chỉ cụ thể, thiết thực, sáng tạo, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thực hiện lời dạy của Bác: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu nguyện tiếp bước cha anh sẵn sàng xung kích, tình nguyện xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh. Đoàn viên, thanh niên phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, học nữa và học mãi…đó là những điều mà Hồ Chí Minh đã luôn thực hiện trong cuộc sống của chính bản thân mình và là tấm gương giáo dục, rèn luyện cho mỗi đoàn viên, thanh niên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở: “Thanh niên phải chuyên tâm học hành và công tác, nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh niên. Trong vui chơi cũng có giáo dục. Cần có những thú vui chơi văn hoá, thể dục có tính chất tập thể và quần chúng”./.

Bài: Lê Ngân, BBT