Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
1652QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 9
1653/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 10
1654/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 11
1655/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 12
1656/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhất
1657/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Tam
1658/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh
1659/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Rạch Dừa
1660/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Long Sơn
1903/QĐ-UBND 31-03-2021 31-03-2021 Bầu cử Về việc điều chỉnh số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thắng Nhất tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
2027/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,80m2 đất của ông (bà) Trương Hữu Lộc - Nguyễn Kim Tiến đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2028/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,50m2 đất của ông (bà) Hùng Thục Phương đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2125/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 32,4 m2 tại phường Thắng Nhì do ông Nguyễn Duy Phúc đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2126/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 5,8 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Bình An - Trần Thị Thu Thủy đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2127/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 18,5 m2 tại phường Thắng Nhì do bà Trần Thị Thanh đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2128/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 20,0 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Đỗ Ngọc Hải – Vương Thị Thiệp Hồng đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
34/KH-TTVHTTTT 28-01-2021 28-01-2021 Thể dục thể thao Kế hoạch tổ chức các môn thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Vũng Tàu lần thứ VIII, năm 2021.
3623/QĐ-UBND 04-12-2020 04-12-2020 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
3660/QĐ-UBND 04-12-2020 04-12-2020 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đươc sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
387/QĐ-UBND 01-06-2021 01-06-2021 Khác Ban hành Quy chế về phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực; Trật tự đô thị; Xây dựng; Đất đai và Bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường 7
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
2027/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,80m2 đất của ông (bà) Trương Hữu Lộc - Nguyễn Kim Tiến đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2028/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,50m2 đất của ông (bà) Hùng Thục Phương đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2125/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 32,4 m2 tại phường Thắng Nhì do ông Nguyễn Duy Phúc đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2126/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 5,8 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Bình An - Trần Thị Thu Thủy đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2127/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 18,5 m2 tại phường Thắng Nhì do bà Trần Thị Thanh đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2128/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 20,0 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Đỗ Ngọc Hải – Vương Thị Thiệp Hồng đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
34/KH-TTVHTTTT 28-01-2021 28-01-2021 Thể dục thể thao Kế hoạch tổ chức các môn thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Vũng Tàu lần thứ VIII, năm 2021.
3623/QĐ-UBND 04-12-2020 04-12-2020 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
3660/QĐ-UBND 04-12-2020 04-12-2020 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đươc sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
387/QĐ-UBND 01-06-2021 01-06-2021 Khác Ban hành Quy chế về phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực; Trật tự đô thị; Xây dựng; Đất đai và Bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường 7