Số hiệu 12643/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành UBND thành phố Vũng Tàu
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Vũ Thảnh
Tệp đính kèm Tải file 1 Tải file 2