Số hiệu 123/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung V/v Phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh bổ úng kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố trong năm 2021
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành HĐND thành phố Vũng Tàu
Người ký duyệt Chủ tịch Lê Thị Thanh Bình
Tệp đính kèm