Biểu ngữ is temporarily unavailable.

Thực hiện duy trì, cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2024 và những năm tiếp theo

Thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản...

Vũng Tàu: Nâng cao văn hóa công sở để phục vụ nhân dân tốt hơn

Đại hội XIII của Đảng định hướng phát triển văn hóa, con người nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhấn mạnh một nhiệm vụ quan trọng là “Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn...

Trong tháng 10, thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công trên địa bàn

Ngày 27/9/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023....

Vũng Tàu nỗ lực đổi mới và đa dạng công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Trong những năm qua, Vũng Tàu đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và du lịch. Để tiếp tục khai thác tiềm năng của mình, thành phố đã quyết tâm thực hiện việc đổi mới và đa dạng công tác...

Vũng Tàu: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Vũng Tàu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách,...

Phường Thắng Tam tiếp đoàn giám sát Công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Sáng ngày 10/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu do bà Trương Thị Hồng Lĩnh - Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi giám sát công tác...

Vũng Tàu hướng đến nền hành chính hiệu lực hiệu quả, góp phần đưa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ

Vũng Tàu được biết đến với danh hiệu "thủ phủ dầu khí" của Việt Nam, là thành phố du lịch biển nổi tiếng và an toàn. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, mà Thành...

Vũng Tàu yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo điện tử về cải cách thủ tục hành chính

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, UBND thành phố ban hành Công văn số 4945/UBND-NV ngày 13 tháng 7 năm...

Vũng Tàu: Nỗ lực ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định rõ: Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là giải pháp nền tảng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt...

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Vũng Tàu năm 2023

Ngày 06/6/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2707/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Vũng Tàu năm 2023.
...

Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vũng Tàu

Ngày 23/5/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện...

Công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc lĩnh vực việc làm, lao động tiền lương

Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực việc làm, lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải...

Công bố Danh mục TTHC bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch

Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của  UBND...

Không ngừng cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức”, thời...

Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc...
— 15 Items per Page
Showing 1 - 15 of 75 results.