Liên kết

Bản sắc Thành phố Vũng Tàu

14/07/2024 00:00

Công an TP. Vũng Tàu bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi...

13/07/2024 00:00

Đường dây nóng
Chưa config

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 của thành phố Vũng Tàu

Ngày 13/10/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6323/QĐ-UBND Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 của thành phố Vũng...

Công bố công khai tìn hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố Vũng Tàu

Ngày 14/7/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3861/QĐ-UBND công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố Vũng Tàu

Xem...

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Ngày 10/4/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa...

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023 của thành phố Vũng Tàu

Ngày 12/4/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1600/QĐ-UBND công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023 của thành phố Vũng Tàu

Xem Quyết...

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 30/12/2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 15243/QĐ-UBND  V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Xem chi...

Công khai dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2023

Ngày 09-12-2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định về việc Công khai dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2023 tại thành phố Vũng Tàu trình HĐND thành phố phê chuẩn.

Thực hiện chỉ...

Công khai dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 12/10/2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 12190A/QĐ-UBND về việc công khai dự toán Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 theo quy định cụ thể sau:

Cân đối ngân sách huyện 9 tháng...

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND Thành phố Vũng Tàu

Ngày 30-12-2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND Thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành...

UBND thành phố Vũng Tàu công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, thành phố Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14628/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, thành phố Vũng Tàu

Thực hiện chỉ đạo của UBND...

Công khai dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 15/6/2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 8989/QĐ-UBND về việc công khai dự toán Nhà nước 06 tháng đầu năm 2022 theo quy định cụ thể sau:

Công khai theo mẫu biểu...
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 12 results.