Kết quả chỉ định thầu gói mua sắm Màn hình Led P4 trang bị Hội trường phục vụ họp trực tuyến
03:22:00 | 19-08-2023

UBND phường 1 phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói mua sắm Màn hình Led P4 trang bị Hội trường phục vụ họp trực tuyến

Nhấp vào đây xem Quyết định