Điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập vở, sách giáo khoa cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số, năm học 2023 - 2024
03:25:00 | 24-08-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập vở, sách giáo khoa cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số, năm học 2023 - 2024

Nhấp vào đây xem Quyết định