Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị phục vụ học tập, văn phòng và thiết bị vi tính, điện tử, bảng tên trường
03:30:00 | 26-08-2023

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị phục vụ học tập, văn phòng và thiết bị vi tính, điện tử, bảng tên trường (gói số 11) thuộc dự án Trường Tiểu học Phường 11 (Tiểu học Phước An), thành phố Vũng Tàu

Xem Thông báo tại đây