Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Treo cờ kỷ niệm ngày ngày Quốc khánh mồng 2/9 năm 2023
03:32:00 | 29-08-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Treo cờ kỷ niệm ngày ngày Quốc khánh mồng 2/9 năm 2023

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nhấp vào đây xem Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu