Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua hoa tươi chúc mừng khai giảng năm học mới 2023-2024
03:37:00 | 01-09-2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua hoa tươi chúc mừng khai giảng năm học mới 2023-2024

Nhấp vào đây xem Quyết định