Chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công” công trình: Trồng rừng năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
03:39:00 | 01-09-2023

Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu phê duyệt Chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công” công trình: Trồng rừng năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Nhấp vào đây xem Quyết định