Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công trồng rừng” thuộc công trình: Trồng rừng năm 2023
03:44:00 | 06-09-2023

Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công trồng rừng” thuộc công trình: Trồng rừng năm 2023

Nhấp vào đây xem Quyết định