Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xử lý điểm sạt lở tại khu vực hẻm 66 đường Hạ Long, hẻm 12 đường Trần Phú
03:56:00 | 07-09-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xử lý điểm sạt lở tại khu vực hẻm 66 đường Hạ Long, hẻm 12 đường Trần Phú

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nhấp vào đây xem Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu