Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng thay thế cây xanh, bổ sung mảng xanh tại khu vực bãi đậu xe mũi Nghinh Phong thuộc vỉa hè đường Hạ Long
04:01:00 | 08-09-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng thay thế cây xanh, bổ sung mảng xanh tại khu vực bãi đậu xe mũi Nghinh Phong thuộc vỉa hè đường Hạ Long

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nhấp vào đây xem Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu