Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022
01:14:00 | 28-10-2022

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) đã tổ chức thi vòng 1 (ngày 23/10/2022) với môn thi Kiến thức chung và môn Tin học cho các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022 như sau:

1. Kết quả thi vòng 1 các môn thi: Kiến thức chung và Tin học kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022: tải phụ lục 1 kèm theo tại đây về xem

2. Thời gian và địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo:

Trường hợp thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả thi vòng 1 theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì đề nghị gửi đơn (theo phụ lục 2 tại tại đây) về Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022. Cụ thể:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 09/11/2022.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Nội vụ UBND thành phố Vũng Tàu, Địa chỉ: Số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512109.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

+ Hình thức thu: chuyển khoản.

+ Tài khoản thu: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu; số tài khoản: 6090201022452 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Vũng Tàu.

+ Nội dung chuyển khoản (thí sinh ghi đủ theo cấu trúc): [Họ và Tên] – [nộp phí phúc khảo TTCCCX – ví dụ Nguyễn Văn A - nộp phí phúc khảo TTCCCX.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan có liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.