Cơ cấu tổ chức
 • Cơ cấu tổ chức
  • Thành ủy
   • Văn phòng Thành ủy
   • Ban Dân vận Thành ủy
   • Ban Tuyên giáo Thành ủy
   • Ban Tổ chức Thành ủy
   • Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
  • Hội đồng nhân dân TP
   • Ban Pháp chế
   • Ban Kinh tế - Xã hội
  • Ủy ban nhân dân TP
  • Phòng, ban, đơn vị trực thuộc
   • Văn phòng HĐND và UBND
   • Phòng Tài chính - Kế hoạch
   • Phòng Tài nguyên và Môi trường
   • Phòng Quản lý Đô thị
   • Phòng Kinh tế
  • Các phường, xã
   • Phường 1
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 2
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 3
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 4
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 5
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường Thắng Nhì
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 7
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 8
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 9
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 10
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 11
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường 12
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường Thắng Nhất
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường Rạch Dừa
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường Thắng Tam
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Phường Nguyễn An Ninh
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
   • Xã Long Sơn
    • Đảng ủy
    • Hội đồng nhân dân
    • Ủy ban nhân dân
  • Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
   • Ủy ban MTTQVN
   • Thành Đoàn Vũng Tàu
   • Hội Liên hiệp Phụ nữ
   • Hội Cựu chiến binh
   • Liên đoàn Lao động
Thông tin đơn vị
Thành ủy

Địa chỉ: 45, Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.385.2767

Email: vungtau@baria-vungtau.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị
1 Ông Trần Đình Khoa Bí thư Thành ủy
2 Bà Lê Thị Thanh Bình Phó Bí thư
3 Ông Hoàng Vũ Thảnh Phó Bí thư