Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố (Tuần 29 -Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố (Tuần 29 -Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố (Tuần 28, Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố (Tuần 28, Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố (Tuần 27 - Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố (Tuần 27 - Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 26- Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 26- Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 25- Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 25- Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 24 - Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 24 - Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 23- Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (Tuần thứ 23- Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)