Lịch công tác tuần từ ngày 04.01.2021 đến ngày 10.01.2021
10:35:00 | 08-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 10/01/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai 04/01

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Hưng

- 07 giờ 00: Dự Lễ khánh thành tuyến vận tải hành khách – hàng hóa bằng Phà theo tuyến cố định từ huyện Cần Giờ đi thành phố Vũng Tàu và ngược lại

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

Theo GM

của Sở GTVT

127C

Trần phú, P5

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 00: Dự Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách năm 2021

Q. Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 584 ngày 31/12/2020 của UBND TPVT

HT 76

TCĐ P3

LĐVP

Đ/c Đỉnh

- 10 giờ 00: Dự Lễ khánh thành tuyến vận tải hành khách – hàng hóa bằng Phà theo tuyến cố định từ huyện Cần Giờ đi thành phố Vũng Tàu và ngược lại

Đ/c Thảnh

P.QLĐT

Theo GM

của Sở GTVT

127C

 Trần phú, P5

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo:

1. Về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô đất tại số 64 – 66, đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

2. Về việc ông Hà Ngọc Sơn đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với 02 lô đất tại số 4/4 đường Quang Trung, Phường 1, TPVT.

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự Thông qua chương trình Chuyển đổi số tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hiếu

- 15 giờ 00: Dự thông qua dự thảo KH triển khai NQ 112 về Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh BR-VT giai đoạn 2020 – 2022, định hướng đến 2025

Đ/c Thuấn

P.VHTT

Thành viên BCĐ (QĐ số 799/QĐ-UBND ngày 13/4/2020)

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hiếu

 

Thứ Ba

05/01

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện NĐ: 03/2019/NĐ-CP năm 2020

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo KH

của BQP và BCA

BCHQS tỉnh

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00: Họp hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch

Đ/c Hương

PNV

Theo GM

 của Hội đòng

PH2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hương

- 08 giờ 00: Làm việc với Tổ công tác về xác minh đơn tố cáo của Công dân

Đ/c Thảnh

P. TNMT

Theo GM số 583 ngày 31/12/2020 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM số 35 ngày 30/12/2020 của Ban CHQS TP

HT

Ban CHQS TP

Đ/c Tuyến

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự nghe báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP

Đ/c Thuấn

P. TNMT P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 15 giờ 00: Dự nghe báo cáo kết quả xử lý đối với 80 dự án chưa xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 15 giờ 00: Dự nghe báo cáo Kế hoạch triển khai “Hệ thống quản lý nguồn thu trường học-SSC” tích hợp thanh toán điện tử, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các trường học trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 17 giờ 00: Dự nghe báo cáo sửa đổi QĐ số 66/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi và diêm nghiệp

TTr. UBND

P. KT

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Tư 06/01

Sáng

- 08 giờ 00: Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo:

1. Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu

2. Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở, Năm dân vận chính quyền 2020

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM số 03, ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Tuyến

Đ/c Hương

- 08 giờ 30: Dự nghe báo cáo khó khăn vướng mắc dự án Chợ Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH, P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Khánh, Đ/c Cần

- 10 giờ 30: Dự nghe báo cáo xác định thời hạn SDĐ của ông Đặng Văn Tàu, bà Đinh Thị Phương Liên

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện NQ 47/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020

Đ/c Hương

Phòng

LĐTBXH

Theo GM

của UBND tỉnh

TTHN

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về:

1. Công tác tổ chức, cán bộ.

2. Mức chi chế độ hỗ trợ tết Nguyên đán Tân Sửu

3. Công tác khen thưởng.

Đ/c Thảnh

P. NV,

P. TCKH

Theo GM của Thành ủy Vũng Tàu

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Đ/c Hương

15 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về:

1. Công tác tổ chức, cán bộ.

2. Nghe UBND TP báo cáo vướng mắc thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân liên quan đến khu đất nhận chuyển nhượng từ NHCT Việt Nam tại P11.

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. NV

P. TNMT

Theo GM của Thành ủy Vũng Tàu

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

Đ/c Hương

- 17 giờ 00: Dự họp  Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Đỉnh

Thứ Năm 07/01

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; phương hướng nhiệm vụ 2021

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

HTA-TTHN

Đ/c Hà

Đ/c Hương

- 08 giờ 00: Tiếp công dân ông Lê Thanh Thính giải quyết việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tại phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin tình hình KT-XH, QPAN, xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đ/c Thảnh

Theo KH và GM của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Họp tháo gỡ vướng mắc khi triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự nghe báo cáo KH triển khai hợp tác các tỉnh Đông Nam Bộ

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Dự thông qua mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Dự nghe báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm ngành du lịch

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần


Thứ Sáu 08/01

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu:

1. Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo việc lựa chọn vị trí mới để di dời Trụ sở làm việc của Ban chỉ huy Quân sự Thành phố.

2. Nghe phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập TPVT; báo cáo đề xuất lắp đặt bảng quảng cáo

3. Nghe Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đất mặt nước (lồng bè) tại Phường 12, TPVT;

4.Giải quyết dứt điểm đơn của bà Lê Đào Mỹ.

Q. Chủ tịch,

 các Phó chủ tịch

P. TNMT,

P. TP,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Hà

Đ/c Bình, Đ/c Khánh

 

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Tổng kết Kho bạc Nhà nước tỉnh BR-VT                                   

TTr. UBND

KBNN TPVT

Theo GM

 của KBNN tỉnh

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 30: Dự tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ Thập đỏ năm 2020

Đ/c Hương

Hội CTĐ, PNV

Theo GM 147

ngày 28/12/2020 của Hội CTĐ

HT Khối Vận

04 HHT

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo xử lý vi phạm hành chính tại xã Long Sơn, công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng (DICCorp), Doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo GM của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình,

Đ/c Khánh

Thứ Bảy

09/01

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn, TPVT.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn, TPVT.

TTr.UBND

CATP, các phòng: QLĐT, TNMT, CATP, Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Chủ Nhật 10/01

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn, TPVT.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn, TPVT.

TTr.UBND

CATP, các phòng: QLĐT, TNMT, CATP, Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         

Trần Anh Tuấn