Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021
11:00:00 | 08-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/02/2021 ĐẾN NGÀY 28/02/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

22/02

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh:

1. Thông qua b/c việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018;

2. Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch hành động thực hiện QĐ số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 70 ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu cho ý kiến về:

- Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII.

- Góp ý dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện Thông báo kết luận số 14-TB/UBKTTU ngày 19/01/2021 của UBKT Tỉnh ủy.

- Một số nội dung khác.

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

VP, P. NV

Theo GM

số 129 ngày 19/02/2021

 của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 69 ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Thứ Ba

23/02

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện việc Sơ kết 3 năm Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 10/10/2018 của Ban TVTU thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh BR-VT vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe báo cáo về Đề án phát triển cây xanh đô thị và Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị các khu chợ tự phát trên địa bàn TPVT.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT,

 P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

 

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp rà soát các dự án trọng điểm theo KH số 01-KH/BCĐ ngày 11/01/2021 của BCĐ 46

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp rà soát việc tổ chức quản lý hoạt động của các nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các sông thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. KT,

 P. QLĐT

Theo GM của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích 48.908,3 m Công an Tỉnh quản lý thuộc dự án Cở sở doanh trại Chi đội kiểm ngư số 2 tại Ngã 3 sông Dinh, sông Cây Khế, phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Tư

24/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi thăm các đơn vị và nguyên Lãnh đạo ngành Y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021)

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

VP,

P. Y tế

Theo TB số 1042 ngày 19/02/2021 của UBND TPVT

Theo TB

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp rà soát các dự án trọng điểm theo KH số 01-KH/BCĐ ngày 11/01/2021 của BCĐ 46

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Dic Corp TPVT về triển khai đầu tư một số dự án trên địa bàn TPVT

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

P. TCKH,

 P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Đ/c Bình

Thứ Năm

25/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Đ/c Thảnh

P.NV

Theo Công văn số 20 ngày 20/02/2021 của Bộ Nội vụ

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

- 08 giờ 30: Dự họp rà soát dự án trọng điểm: Tổ hợp hóa dầu miền Nam

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy rà soát các nội dung chuẩn bị làm việc với Tỉnh ủy.

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

 của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Tuấn

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh


 

Thứ Sáu

26/02

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch,  Ban QLDA ĐTXD 1 và Ban QLDA ĐTXD 2 về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH,

Ban QLDA ĐTXD: 1, 2

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

VP, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hiếu

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Bình


 

Thứ Bảy

27/02

- 08 giờ 00: Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. GD&ĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng Nội vụ về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Hương

Chủ Nhật 28/02

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

- 14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         

Trần Anh Tuấn