Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021
11:02:00 | 08-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/3/2021 ĐẾN NGÀY 07/3/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

01/3

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Q. Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tuyến

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh: nghe báo cáo dự thảo quyết định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tại phường 11, thành phố Vũng Tàu.

TTr. UBND

P. TCKH,

P. Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuyến

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh

TTr. UBND

P.NV

Theo GM

 của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hương

- 15 giờ 30: Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo phương án tuyến đường vào Chung cư tái định cư Thắng Tam tại Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Thứ Ba

02/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe công bố Quyết định của Đoàn kiểm tra

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

số 130-GM/TU ngày 24/02/2021 của Thành ủy VT

PH

Thành ủy

Đ/c Tuấn, Đ/c Tuyến, Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy Vũng Tàu:

1. Làm việc với Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ;

2. Cho ý kiến về dự thảo Quyết định thành lập BCĐ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Thành phố;

3. Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập Thành phố.

Đ/c Thảnh

P. NV;

P. VHTT

Theo GM

 của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Tuyến

Đ/c Hương; Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. NV;

P. VHTT

Theo GM

 của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Tuyến

Đ/c Hương; Đ/c Hằng

Chiều

- 13 giờ 30: Dự làm việc với Đoàn khảo sát thu thập thông tin theo QĐ 12/QĐ-KV XIII ngày 20/02/2021 của Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự công bố Quyết định Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

 của Tỉnh ủy

Theo GM của tỉnh ủy

Đ/c Tuấn

- 14 giờ 00: Họp kiểm điểm trách nhiệm để xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường 12, TPVT.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 15 giờ 30:  Làm việc với Tổ xử lý vi phạm về đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản và trật tự xây dựng

Đ/c Thuấn

P. TNMT

P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 15 giờ 30: Kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2021

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

Ban CHQS TPVT

Theo thông báo

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Thứ Tư

03/3

Sáng

- 06 giờ 30: Dự lễ giao nhận quân năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

Nhà thi đấu

đa năng TPVT

Đ/c Tuấn

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố và 02 Ban QLDA ĐTXD 1 và 2 về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Ban QLDA ĐTXD: 1, 2

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng Nội vụ về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Hương

Thứ Năm

04/3

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với phòng Tư pháp và Thanh tra TPVT  về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TP,

Thanh tra TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Bình, Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Phòng Kinh tế, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT,

P. VHTT, TTVHTTTT, TTQLHTKDL

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Hằng, Đ/c Cần

 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

 

- 14 giờ 00: Họp nghe Đơn vị tổ chức sự kiện báo cáo giải chạy và chương trình ẩm thực phố biển

Đ/c Thuấn

Đ/c Hương

P. VHTT

P.KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng

  

Thứ Sáu

05/3

Sáng

- 07 giờ 30: Tiếp công dân – ông Hà Minh Diện

Đ/c Thảnh

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

 

- 07 giờ 30: Họp nghe Phòng Tài nguyên và môi trường báo cáo giải quyết hồ sơ cấp giấy của ông Lê Duy Tuấn, phường Thắng Nhất, TPVT.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Đỉnh

 

                           

 

Thứ Bảy 06/3

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

Chủ Nhật

07/3

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         

Trần Anh Tuấn