Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021
06:03:00 | 11-05-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/5/2021 ĐẾN NGÀY 16/5/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

10/5

Sáng

- 07 giờ 30: Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo giải quyết thủ tục đất đai và phương án đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở gia đình quân nhân tại số 98 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu (BC số 1146 ngày 4/5/2021 của PQLĐT)

Đ/c Thảnh;

Đ/c Thuấn

P. QLĐT; P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 09 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kế hoạch triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh;

2. Thông qua Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Thuấn

P. QLĐT;

VP

Theo GM số 436 ngày 06/5/2021

của UBND tỉnh

VPUBT (301

Đ/c Tuấn

Đ/c Hiếu, Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp UBBC tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P. Y tế

Theo GM

của UBBC tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 20: Họp dự Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung:

1. Các Tờ trình của UBND Thành phố về công tác GPMB.

2.  Một số nội dung khác.

Đ/c Thảnh;

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Đường Đồ Chiểu đợt 9, phường 1, phường 3 (18 hộ);

2. Đường Rạch Bà 1, phường 11 (03 hộ);

3. Đường quy hoạch A4 đợt 3, phường 11 (08 hộ);

4. Đường Cầu Cháy đợt 8, phường 11 (14 hộ);

5. Đường vào trường THCS Phường 12 (09 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 249 ngày 07/5/2021

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2021

TTr. UBND

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c hào

- 16 giờ 00: Dự nghe báo cáo kế hoạch khai trương và vận hành Góc Padang tại tỉnh BR-VT

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần

 

Thứ Ba

11/5

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 1).

Đ/c Thảnh

VP

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo Thành phố với các đồng chí là Bí thư Chi bộ, trưởng Khu phố của 17 phường, xã

Đ/c Thảnh

P. NV; VP

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm IOC

45 Ba Cu

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Nghe phòng TNMT báo cáo:

1. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo KL Thanh tra số 289/KL-TTr ngày 30/12/2019 của Thanh tra tỉnh;

2. Tháo gỡ vướng mắc việc xác định nghĩa vụ tài chính khi giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Nguyễn Bá Điệp, P. Thắng Tam, TPVT;

3. Việc thực hiện KL Thanh tra số 01/KL-TTr ngày 21/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh;

4. Việc giải quyết hồ sơ của bà Trương Thị Còn, Phường 12, TPVT.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 

Thứ Tư

12/5
 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 1).

Đ/c Thảnh

VP

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe báo cáo:

1. Về công tác nhân sự một số cơ quan, đơn vị;

2. Về chủ trương cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong;

3. Thống nhất phương án giá đất Dự án Khu Sài Gòn Atlantis;

4. Kết quả xác minh tố cáo của trường THCS Nguyễn Thái Bình.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

P. QLĐT; P. TNMT;

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn;

Đ/c Xuân

Đ/c: Bình, Khánh, Hằng

- 08 giờ 30: Ký, đóng dầu xác nhận hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp Huyện, xã, phường thị trấn

TTr. UBND

P. NV

Theo VB số 684 ngày 06/5/2021 của Sở Nội vụ

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Giang

- 08 giờ 30: Dự làm việc với TCT Điện lực miền Nam về kế hoạch cấp điện và KH đầu tư các dự án/công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2021

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND  tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây mới đê Hải Đăng, TPVT

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND  tỉnh

VPUBT (307)

Đc Hà

Đ/c Khánh

- 10 giờ 00: Dự nghe báo cáo về việc đầu tư các hạng mục thuộc trách nhiệm Công ty Điện lực BR-VT

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND  tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 2)

TTr. UBND

VP

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND và BCS UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo rà soát đánh giá tình hình xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;

2. Nghe báo cáo đánh giá về chủ trương quy hoạch quỹ đất và phương án triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND  tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Năm

13/5


 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 3)

Đ/c Hương

VP

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 09 giờ 30: Dự làm việc với nhà đầu tư dự án Khu đô thị Gò Găng, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực UBBC Thành phố rà soát các công việc về công tác bầu cử.

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

 của UBBC TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 1).

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Đường Cái Mép – Long Sơn (03 hộ).

2. Đường vào Khu dịch vụ hậu cần của dự án Khu neo đậu Tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh (01 hộ).

3. Đường vào Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn (03 hộ).

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Ph 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Thư

 

 

Thứ Sáu

14/5

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 2).

TTr. UBND

VP

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và việc lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị Gò Găng;

2. Nghe báo cáo rà soát đánh giá tình hình xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thảnh

P. QLĐT;

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh;

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Họp nghe các Phòng TNMT, QLĐT báo cáo:

1. Rà soát việc xác nhận đăng ký đất đai từ trước ngày 15/10/1993;

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà) Lê Văn Huân – Nguyễn Thị Mỹ tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu;

3. Về thẩm quyền ban hành Quyết định số 7309/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của của UBND thành phố Vũng Tàu;

4. Về phương án duy trì, sửa chữa hoặc tháo dỡ các thùng rác công nghệ bị hư hỏng tại các tuyến đường trên địa bàn TPVT.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 3).

TTr. UBND

P. NV

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban công tác bầu cử với BCĐ và UBBC 17 phường, xã.

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm IOC

45 Ba Cu

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 14 giờ 00: Dự kiểm tra công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, quản lý đất đai của Phòng Tài nguyên và Môi Trường và Phòng Quản lý đô thị

Đ/c Thuấn

P. TNMT; P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình, Đ/c Khánh


 

Thứ Bảy

15/5

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 4).

TTr. UBND

P. NV

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 08 giờ 00: Họp giao ban XDCB các dự án do 02 Ban QLDA ĐTXD 1 và 2 làm Chủ đầu tư

Đ/c Thảnh;

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 5).

TTr. UBND

P. NV

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào
 

Chủ Nhật

16/5

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 6).

TTr. UBND

P. NV

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Huy

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đơn vị bầu cử số 7).

TTr. UBND

P. NV

Theo KH liên tịch số 133 ngày 07/5/2021

của UBBC, UBND, UBMTTQVN TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Hào

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn