Lịch công tác của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021
10:32:00 | 28-06-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/6/2021 ĐẾN NGÀY 04/7/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

28/6

Sáng

- 08 gi 00: Tiếp và làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM số 337 ngày 24/6/2021 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND Phường 7, Khóa III, nhiệm kỳ 2021 -2026

Đ/c Hương

VP

Theo GM số 01 ngày 18/6/2021 của HĐND Phường 7

HT UBND

Phường 7

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện 12 nội dung công việc, dự án theo Thông báo số 487-TB/TU, ngày 8/6/2021 của Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Thảnh

P. TCKH,

P. QLĐT

Theo GM số 273 ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy

VP

Tỉnh ủy

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BTV Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung:

1. Công tác cán bộ.

2. Báo cáo phục vụ buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy.

3. Một số nội dung khác.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV, VP

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Tuấn, Xuân

- 15 giờ 30: Dự Họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 17 giờ 00: Họp giao ban Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Tuấn, Xuân

Đ/c Đỉnh 

Thứ Ba

29/6

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến Thường kỳ UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (cả ngày)

Đ/c Thảnh

P. TCKH,

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Làm việc với Tổ xác minh của Thanh tra Tỉnh về nội dung xác minh đơn khiếu nại của các hộ dân tại hẻm 216, đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu - thuộc dự án Khu tái định cư 10ha trong 58ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT, Thanh tra, TTPTQĐ

Theo GM số 341 ngày 25/6/2021 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt phương án hỗ trợ, di dời cho 102 hộ gia đình, cá nhân thuộc Khu đất Cụm 3

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:  

1. Đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4 (đợt 5) (10 hộ).

2. Đoạn cuối đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì (đợt 2) (03 hộ).

3. HTKT Khu Tái định cư 10 ha trong 58 ha, P.10 (01 theo Bản án).

4. Trường THCS Hàn Thuyên, phường 10 (01 hộ xét đất ở).

5. Đường Cầu Cháy, phường 11 (đợt 9) (07 hộ).

6. Đường Lê Quang Định, P. Thắng Nhất (đợt 4) (9 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh và thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. VHTT, VP

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng
 

Thứ Tư

30/6
 

Sáng

- 08 giờ 00: Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo về điều chỉnh quy hoạch dự án của Công ty May Xuất Khẩu.

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH2

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác phối hợp rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 6271/QĐ-UB ngày 05/8/2002 của UBND Tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Bí thư Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2021.

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Tuấn,

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện GPMB khu đất Cụm 3, TP. Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo quy chế phối hợp giữa TTXTĐTTMDL tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

TTr. UBND

Phòng VH&TT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Tuấn

Đ/c Cần
 

Thứ Năm

01/7
 

Sáng

- 08 giờ 00: Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của UBND Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP

Tỉnh ủy

Đ/c Tuấn

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kết quả rà soát nội dung thanh tra đối với dự án khu nhà ở Decoimex mở rộng tại kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu và các quyết định Thanh tra chưa có kết luận

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc thi hành các bản án hành chính

Đ/c Thuấn

Thanh tra, P. TNMT, P. TP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Nghe báo cáo rà soát nguồn gốc đất, việc phù hợp quy hoạch và tỷ lệ % bố trí nhà ở xã hội dự án khách sạn du lịch và biệt thự Lâm Đường tại Phường 8, TPVT

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến TTr. UBND tỉnh thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2035

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Tuấn

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Tiếp công dân:

1. Ông Đoàn Văn Cóc, Thôn 6 xã Long Sơn

2. Ông Nguyễn Văn Tốt, đường 30/4, phường 12.

3. Ông Tạ Xuân Khu, đường 30/4, phường Rạch Dừa.

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Sáu

02/7

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT:

1. Phòng QLĐT báo cáo:

- Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; QĐ số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về cấp phép xây dựng và QĐ số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị trên địa bàn Tỉnh BRVT.

- Về việc cung cấp thông tin quy hoạch và có ý kiến về xây dựng đối với phần diện tích 89,9m2 thuộc tờ bản đồ số 05, Phường 3, TPVT.

- Về việc ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên và vườn hoa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

2. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (từ năm 2015 đến ngày 25/6/2021).

3. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của:

- Bà Mai Thị Chao thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Bình, thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT

- Ông Trần Quốc Hùng, thuộc DA Khu TĐC Tây Bắc đường AIII, P.12, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Hát, thuộc DA đường Lê Quang Định(đoạn từ 30/4 đến Bình Giã), Phường Thắng Nhất.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT,

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c

Khánh, Bình,

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với UBKT, phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT (nội dung liên quan đến đơn thư khiếu nại)

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu về vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

- 16 giờ 00: Nghe thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Đặng Thị Hòa – thuộc Dự án đường Thống Nhất (nối dài).

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Thứ Bảy

03/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá 

Chủ Nhật

04/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                  

Trần Anh Tuấn