Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021
11:24:00 | 07-07-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/7/2021 ĐẾN NGÀY 11/7/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

05/7

Sáng

- 04 giờ 30: Đi kiểm tra tình hình triển khai công tác di dời, bố trí điểm tập kết hàng hóa từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về khu Paradise

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT

Theo KH

Thực địa

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự họp nghe VNPT báo cáo và chạy thử Phần mềm họp không giấy VNPT e-Cabinet.

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với các đoàn thể Thành phố và Phường 7 về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và quét mã QR-Code

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

- 09 giờ 00: Họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện chủ trương của UBND Thành phố đối với các điểm kinh doanh bất hợp phát trên địa bàn TP. Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 357 ngày 04/7/2021 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến TTr. UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 06 tháng đầu năm 2021;

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021 (bao gồm chi tiết tình hình giải ngân vốn đầu tư công của những dự án từ năm 2020 trở về trước chưa giải ngân hết chuyển sang năm 2021);

Đ/c Thảnh

Phòng LĐTBXHP. TCKH

Theo GM số 554 ngày 02/7/2021

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hằng, Khánh 

Thứ Ba

06/7

Sáng

- 07 giờ 00: Dự khảo sát Núi Nhỏ

Đ/c Thảnh

P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Núi Nhỏ

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án trọng điểm thuộc phường 11, phường 12.

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ tỉnh

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 09 giờ 00:  Dự họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc thực hiện Kết luận 404/KL-TTCP ngày 26/3/2018 về công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh BR-VT thời kỳ 2011-2016 và tình hình thực hiện các kết luận của kiểm toán nhà nước do Sở TNMT tham mưu xử lý

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kết quả rà soát nội dung thanh tra đối với dự án khu nhà ở Decoimex mở rộng tại kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, và các quyết định Thanh tra chưa có kết luận.

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc thi hành các bản án hành chính

TTr. UBND

P. QLĐT, Thanh tra

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình, Khánh
 

Thứ Tư

07/7
 

Sáng

- 08 giờ 00: Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch khâu đột phá nâng cao hiệu quả chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với hai Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và thực hiện trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

P. TP,

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Năm

08/7
 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 của Thành ủy Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

HT

76 TCĐ

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 30 : Dự công bố kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 179-QĐ/TU ngày 24/3/2021 của BTV Tỉnh ủy

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP

Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng chợ đêm để phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. KT,

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với UBKT, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (nội dung liên quan đến đơn thư khiếu nại)

Đ/c Hương

P. GDĐT, P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe:

1. Phòng QLĐT báo cáo:

- Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; QĐ số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về cấp phép xây dựng và QĐ số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị trên địa bàn Tỉnh BRVT.

- Về việc cung cấp thông tin quy hoạch và có ý kiến về xây dựng đối với phần diện tích 89,9m2 thuộc tờ bản đồ số 05, Phường 3, TPVT.

- Về việc ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên và vườn hoa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

2. Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (từ năm 2015 đến ngày 25/6/2021).

3. Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của:

- Bà Mai Thị Chao thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Bình, thuộc DA đường Long Sơn – Cái Mép, Thôn 2, xã Long Sơn, TPVT

- Ông Trần Quốc Hùng, thuộc DA Khu TĐC Tây Bắc đường AIII, P.12, TPVT;

- Ông Nguyễn Văn Hát, thuộc DA đường Lê Quang Định(đoạn từ 30/4 đến Bình Giã), Phường Thắng Nhất.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT,

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c

Khánh, Bình,

- 15 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 

Thứ Sáu

09/7

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh (cả ngày):

1. Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính;

2. Thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2035.

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

 

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng kỷ luật viên chức

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp thường trực Thành ủy;

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung

Đ/c Thảnh

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH

 Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tập huấn Phần mềm họp không giấy VNPT e-Cabinet cho đại biểu HĐND TPVT

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm

 IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

Thứ Bảy

10/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

11/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Nhân

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân