Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021
10:14:00 | 20-07-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/7/2021 ĐẾN NGÀY 25/7/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

19/7

Sáng

- 07 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế, TT Y tế

Theo GM số 302 ngày 17/7/2021

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. Y tế, TT Y tế

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 11 giờ 15: Họp nghe báo cáo về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát lưu thông trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

Đ/c Thảnh;

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, CA TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình hỗ trợ, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân (theo Thông báo kết luận số 564-TB/TU của Ban TVTU)

Đ/c Thuấn

P. KT

Theo GM số 611 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế, TT Y tế

Theo GM số 258 ngày 19/7/2021

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 17 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế, TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

20/7

Sáng

- 07 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc trực tuyến với hai Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và thực hiện trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh,

Đ/c Thuấn

P. TP,

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK, phòng họp của các đơn vị

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 17 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế, TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Thứ Tư

21/7

Sáng

- 07 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế, TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp trực tuyến Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

2. Nghe báo cáo dự thảo quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh;

3. Thông qua d tho phân cp thm quyn lp và phê duyệt quy chế qun lý kiến trúc trên địa bàn tnh BR-VT

TTr. UBND

Phòng

LĐTBXHP. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc thi hành các bản án hành chính;

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kết quả rà soát nội dung thanh tra đối với dự án khu nhà ở Decoimex mở rộng tại kênh Bến Đình, TPVT

Đ/c Thuấn

P. TP, Thanh tra, P. TNTM

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 15 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc đầu tư hệ thống camera giám sát tải trọng tại các mỏ đá và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 17 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế, TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Thứ Năm

22/7

 

Sáng

- 07 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT trực tuyến nghe:

1. Phòng QLĐT báo cáo:

- Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; QĐ số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về cấp phép xây dựng và QĐ số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị trên địa bàn Tỉnh BRVT;

- Về việc cung cấp thông tin quy hoạch và có ý kiến về xây dựng đối với phần diện tích 89,9m2 thuộc tờ bản đồ số 05, Phường 3, TPVT;

- Về việc ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên và vườn hoa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

2. Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (từ năm 2015 đến ngày 25/6/2021);

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT,

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK, phòng họp các đơn vị

Đ/c Hà

Đ/c

Khánh, Bình

- 17 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế, TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng


 

Thứ Sáu

23/7

Sáng

- 07 giờ 30: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo về các nội dung kiến nghị chưa thực hiện xong, khó có khả năng thực hiện tại các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2018, năm 2019 và các kiến nghị của Đoàn công tác số 3, 4, 5 - BCĐTW về phòng chống tham nhũng

Đ/c Thuấn

Thanh tra, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

76 TCĐ

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến:

1. Nghe báo cáo rà soát nguồn gốc đất, việc phù hợp quy hoạch và tỷ lệ % bố trí nhà ở xã hội dự án khách sạn du lịch và biệt thự Lâm Đường tại Phường 8, TPVT;

2. Nghe báo cáo thẩm định điều chỉnh dự án Khu du lịch Đại dương tại phường 11, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TNMT, P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình, Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội (giai đoạn 1)

Đ/c Thuấn

P. TCKH, CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 15 giờ 00: Dự họp thông qua quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) trong thời gian thử nghiệm

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân khi Nhà nước giải tỏa đăng đáy trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 17 giờ 00: Họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

24/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá
 

Chủ Nhật

25/7

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân