Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021
03:54:00 | 01-12-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN NGÀY 05/12/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

29/11

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe phòng TNMT báo cáo, đề xuất quỹ đất công tại khu vực dọc ven kênh Bến Đình làm quỹ đất tái định cư

Đ/c Thảnh

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

-10 giờ 00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát sổ đăng ký ruộng đất cấp 3 của 28 hộ dân hẻm 72 Võ Thị Sáu, phưuòng Thắng Tam, TPVT

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 17 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

- Cho chủ trương tạm ứng ngân sách thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.

- Báo cáo chuẩn bị Kế hoạch cưỡng chế 46 công trình tại phường 11,phường P12, TPVT

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH,

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Hà

Đ/c Bình
 

Thứ Ba

30/11
 

Sáng

- 08 giờ 00: Dự trực tuyến Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Hương

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

76 TCĐ P3

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng ủy Phường 2

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

ngày 27/11/2021

của UBND P2

PH

UBND P2

Đ/c Xuân

Đ/c Thư

- 08 giờ 30: Dự tiếp đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 232/QĐ-TTr.NV4 ngày 19/11/2021) của Thanh tra tỉnh (cả ngày)

Đ/c Thảnh

P. TNMT,

P. QLĐT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM số 439 ngày 26/11/2021

của Tỉnh ủy

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tổng kết Chỉ thị 11/CT-UBND tỉnh ngày 15/07/2021 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo dự thảo quy chế hoạt động và dự thảo phương án mẫu đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 14 giờ 30: Hội thảo trực tuyến “Phương pháp tiếp cận đa bên – chìa khóa thành công của nề kinh tế tuần hoàn”

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm IOC

Đ/c Hà

Đ/c Bình

 

Thứ Tư

01/12

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp nghe phòng TNMT báo cáo:

1. Giải quyết vướng mắc đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giải quyết đơn khiếu nại của bà Văn Thị Ngân ở phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

2. Rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Tạ Văn Vững, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

- 08 giờ 30: Dự tiếp đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 232/QĐ-TTr.NV4 ngày 19/11/2021) của Thanh tra tỉnh (cả ngày)

TTr. UBND

P. TNMT,

P. QLĐT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 03 mở rộng.

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM

của HĐND tỉnh

Văn phòng HĐND tỉnh

Đ/c Hà

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về việc phê duyệt cuốn danh mục dự án kêu gọi đầu tư phục vụ trao đổi Giấy chứng nhận đầu tư chào mừng 30 năm thành lập tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

Họp qua PM Zavi

Đ/c Hà

Đ/c
 

Thứ Năm

02/12

 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 về một số nội dung (cả ngày)

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT A,

TTHN tỉnh

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Nghe phòng Quản lý đô thị làm việc về các dự án nhà ở.

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Phòng họp P.QLĐT

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Dự tiếp đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 232/QĐ-TTr.NV4 ngày 19/11/2021) của Thanh tra tỉnh (cả ngày)

TTr. UBND

P. TNMT,

P. QLĐT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

-14 giờ 00: Rà soát kế hoạch cưỡng chế về việc thi hành các Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do có hành vi vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai và xây dựng tại phường 11, phường 12

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Thứ Sáu

03/12


 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. GDĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố họp giao ban trực tiếp và trực tuyến với phường, xã

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa.

- 09 giờ 30: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình chợ và khó khăn, vướng mắc.

Đ/c Hương

P. TCKH, P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh, Cần

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến thông qua khung tiêu chí, điều kiện để kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại từ các địa phương khác đưa về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xử lý khi triển khai Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- 09 giờ 00: Họp Nghe báo cáo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, cuộc vận động sáng tác ca khúc về cuộc thi tìm hiểu Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm thành lập và phát triển

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

Văn phòng Tỉnh ủy

Trung tâm HN tỉnh

Đ/c Hà

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

04/12

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

- 08 giờ 00:  Dự Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Cho ý kiến dự thảo Báo cáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Thành phố

2. Một số nội dung khác

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm

IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hà

Đ/c Đỉnh, Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

 

Chủ Nhật

05/12

Sáng

- 07 giờ 30: Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

                   

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân