Lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022
07:52:00 | 01-08-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 07/8/2022

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

01/8

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP, Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Tờ trình của UBND Thành phố xin ý kiến về thay đổi tên Đề án chương trình “Nghệ thuật đường phố”

2. Tờ trình của UBND Thành phố về việc xây dựng biểu tượng tuyên truyền thành phố sạch ASEAN.

3. Nghe UBKT báo cáo việc xử lý các nội dung Thường trực phân công.

4. Công tác tổ chức cán bộ.

5. Nghe Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc Thành phố báo cáo tình hình tôn giáo - dân tộc 6 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch chuẩn bị tổ chức gặp gỡ các chức sắc tôn giáo trên địa bàn Thành phố

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. VHTT,

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

Phòng họp Thành ủy

Đ/c

Xuân, đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự chương trình Toạ đàm với Đoàn Đại biểu Trại hè Việt Nam 2022.

TTr. UBND

Trung tâm VHTT&TT, TTQL&HT KDL

Theo GM

của UBND tỉnh

HTB-TTHN

Đ/c Bình

Đ/c Tiến

- 14 giờ 00: Dự tiếp công dân - ông Đinh Văn Thợ ở TPHCM

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM số 725 ngày 29/7/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 19 giờ 00: Dự Lễ bế mạc trại hè Việt Nam 2022

TTr. UBND

Trung tâm VHTT&TT, TTQL&HT KDL

Theo GM

của UBND tỉnh

Khách sạn Palace, TPVT

Đ/c Bình

Đ/c Tiến

 

Thứ Ba

02/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp BCĐ các dự án đầu tư công Thành phố làm việc về các dự án đầu tư công do Ban QLDA Đầu tư XD 2 Thành phố làm chủ đầu tư

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Bình

Các đ/c: Khánh, Thương

- 08 giờ 00: Dự lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt CLB Quần vợt nữ Vũng Tàu

Đ/c Hương

VP

Theo GM

của Hội LHPN

HT Khối vận

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Làm việc với lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Đ/c Hương

Phòng LĐTB&XH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022

TTr. UBND

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Các đ/c: Khánh, Thương

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân, Đ/c

Bình

Đ/c Thương

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Rà soát, cho ý kiến đối với các trường hợp bị thu hồi đất có nhà xây dựng trước năm 2004 thuộc dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII

2. Nghe báo cáo phương án giá đất cụ thể để tính BTHT cho người dân thuộc dự án Nhà bảo tàng tỉnh

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. NV,

P. GD&ĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Các đ/c: Thương, Hằng

Thứ Tư

03/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp BCĐ chuyển đổi số tỉnh và BCĐ Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025)

Đ/c Thuấn

P. VHTT, CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo góp ý dự thảo Chỉ thị huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung:

1. Công tác tổ chức cán bộ.

2. Nghe các Đoàn giám sát (theo Quyết định 1794,1795,1796,1797 của Ban Thường vụ Thành ủy) báo cáo kết quả giám sát Đảng ủy Phường 2, Phường 5, Phường 9, Chi bộ Phòng Nội vụ Thành phố.

3. Thông qua Dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi đã lấy ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

4. Tờ trình của UBND Thành phố về việc ký kết Biên bản thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Gunsan, Hàn Quốc.

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Kiểm tra công tác sửa chữa trường học hè 2022

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Các

Trường học

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ một số dự án du lịch trọng điểm

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

BLĐVP

Đ/c Cường,

Tiến

- 14 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao về nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2022

Đ/c Hương

Trung tâm VHTT&TT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng 

Thứ Năm

04/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2022

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự họp làm việc với Thường trực Thành ủy nghe báo cáo về việc xây dựng của Công ty Thanh Xuân

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. TP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 46

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo phòng Kinh tế về nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2022

Đ/c Hương

PKT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác quản lý trật tự đô thị - tuyến phố văn minh

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 10 (mở rộng) về công tác nhân sự và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến


 

Thứ Sáu
 

05/8

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe đơn vị tư vấn trình bày thiết kế điểm nhấn trang trí đèn nghệ thuật đường phố TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 10 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng thiết kế đối với phương án bố trí các khu chức năng trong đồ án quy hoạch 1/500 dự án khu du lịch Đại Dương tại phường 11 TPVT

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. NV,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Tổng kết 05 năm thực hiện NQ số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban TVTU về “Nâng cao hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo” trên địa bàn tỉnh và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của BCT

Đ/c Thuấn

Thanh tra

Theo GM

của Tỉnh uỷ

HTB- TTHN

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở 240 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu đối với lô F diện tích 4.723,3 m2 tại số 266 đường Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị lễ ra quân trồng rừng năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

PKT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần 

Thứ Bảy

06/8

Sáng

- 06 giờ 30: Dự lễ ra quân trồng rừng năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Chương trình hợp tác giữa UBND thành phố Vũng Tàu và Tập đoàn SCG)

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

Trận địa

Pháo cổ,

núi Lớn

BLĐVP

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

 

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

07/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân