Lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022
11:00:00 | 08-08-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/8/2022 ĐẾN NGÀY 14/8/2022

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

08/8

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP, Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Đ/c Thuấn

P. VH&TT

Theo GM số 748 ngày 06/8/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các DA:

1. Đường Đồ Chiểu, phường 3 (03 hộ bs xét giao đất).

2. Hoàng Việt, phường Thắng Nhì (01 hộ bs theo GQKN).

3. Nguyễn Bảo, phường Thắng nhì (01 hộ bs theo GQKN).

4. Mạc Đĩnh Chi, phường 4 (01 hộ).

5. Khu Công viên Ao cá Phường 2 đợt 1 (30 hộ).

6. Nhà tang Lễ, phường 11 (02 hộ bs).

7. Đường Cầu Cháy đợt 23, phường 12 (06 hộ mới, 02 hộ bs).

8. Khu Tái định cư 10 ha phường 10 (04 hộ bs xét giao đất).

9. Đường Biệt Chính 2 đợt 1, phường Rạch Dừa (8 hộ).

10. Lê Quag Định, phường Thắng Nhất (11 hộ)

11. Đường quy hoạch A3, phường 12 (9 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM số 445 ngày 05/8/2022

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 09 giờ 30: Dự làm việc với Thanh tra Chính phủ về khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng, Phường 11, TPVT

Đ/c Thuấn

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về dự án Đại học BR-VT

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Làm việc với Cục thi hành án tỉnh BRVT

Đ/c Chủ tịch

P. Tư pháp, Thanh tra, TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 441 ngày 05/8/2022 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 30: Dự họp giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

TTr. UBND

Phòng LĐTBXH, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Chương trình liên kết chuỗi điểm đến TPHCM, BR-VT, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hoà và kế hoạch tổ chức Festival Ẩm thực và Du lịch tỉnh BR-VT

Đ/c Hương

P. VH&TT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án cảng biển trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết đơn của bà Vũ Thị Bích Thuỷ về nhà đất tại khu nhà ở Đông Phước, phường 11, TPVT

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực Thành ủy về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số trường hợp phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau

Đ/c Thuấn

P. TN&MT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

 

Thứ Ba

09/8

Sáng

- 07 giờ 45: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ lãnh đạo quản lý và viên chức ngành giáo dục TPVT

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM ngày 04/8/2022 của Ban Tuyên Giáo

HT

Thành ủy 76, TCĐ, P3

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác nhận điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06)

Đ/c Chủ tịch

CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Cường, Hiếu

- 08 giờ 30: Dự tiếp Đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác hoạt động Điểm tư vấn và Cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện

Đ/c Hương

Phòng LĐTBXH

Theo GM số 46 ngày 05/8/2022 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực Thành ủy về các nội dung:

1. Công tác đầu tư công.

2. Nghe Ban QLDA Đầu tư XD 1 báo cáo kế hoạch giải phóng mặt bằng khu tái định cư Tây Bắc AIII

3. Cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch Vũng Tàu Regency tại Phường 10, Phường 11.

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, Ban QLDA ĐTXD 1,

 P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Thứ Tư

10/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021 – 2022

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội thao PCCC-CNCH trong lực lượng dân phòng

TTr. UBND

CA TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

Hội trường

Trụ sở CA TPVT (số 01, đường 3/2,P8)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Dự họp cùng Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Thắng Tam về công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 13 giờ 30: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về “Rà soát điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

TTr. UBND

P. TNMT, P. QLĐT, P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến chi sự nghiệp giao thông trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về công tác đầu tư công

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Họp triển khai Kế hoạch tổ chức lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2022

Đ/c Hương

P.VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát các công trình sửa chữa đường giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2023

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của công dân

TTr. UBND

P. TNMT

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Năm

11/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Nguyễn An Ninh về công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07giờ 30: Dự trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức quản lý các trường học.

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hương

P.NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Nghe báo cáo về phương án thiết kế công trình chào mừng năm mới

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

BQLDA2

PQLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 09 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 5 về công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo công tác phối hợp tổ chức giải chạy Vũng Tàu City Trail lần I năm 2022

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tiến Thành), địa chỉ 211/19/1 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

2. Ông Nguyễn Văn Cường ở phường 1, thành phố Vũng Tàu.

3. Ông Bùi Duy Thanh ở phường 7, thành phố Vũng Tàu (là người được bà Nguyễn Thị Mai ủy quyền)

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh


 

Thứ Sáu
 

12/8

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Công ty TNHH xây dựng Thanh Xuân

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 09 giờ 00: Dự buổi gặp gở giữa Thường trực Thành ủy và Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Tỉnh

Đ/c Hương

Phòng LĐTB&XH

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường khối vận TPVT

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe phòng Kinh tế báo cáo Đề án rà soát, điều chỉnh đề án phát triển cảnh quan rừng ngập mặn Phước Cơ.

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Làm việc với Đài PTTH tỉnh về tổ chức chuỗi các hoạt động “Lễ hội chào năm mới 2023” trên địa bàn

Đ/c Hương

P.VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng, Cần 

Thứ Bảy

13/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

14/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân