Lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022
10:58:00 | 14-08-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN NGÀY 21/8/2022

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

15/8

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP, Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 10 giờ 30: Dự công bố, trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Phòng Y tế, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Kinh tế.

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. NV, VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng, Tiến

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 702 ngày 12/8/2022

 của Tỉnh ủy

VPTU

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh, Thương

 

Thứ Ba

16/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 745 ngày 04/8/2022

của UBND tỉnh

HTB-TTHN

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh, Khánh

- 08 giờ 00: Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Nguyễn An Ninh về công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn Ban VH-XH HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị năm học 2022 - 2023

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự lễ công bố Quyết định giải thể, thành lập, tổ chức lại các Đại đội dân quân phòng không, pháo binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự năm 2022

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM ngày 09/8/2022 của

Bộ CHQS tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 09 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với các cơ quan khối Nội chính Thành phố về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Đ/c Thuấn

CA TPVT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

Chiều

- Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Phòng LV

BLĐVT

Thứ Tư

17/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại Phường 7

TTr. UBND

CATPVT

Theo TB số 7032/TB-UBND ngày 10/8/2022

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Hội nghị góp ý Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo VB số 9775 ngày 12/8/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Ban LĐVP

Phòng KTTH

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, 4, 5 BCĐTW về PCTN và các kết luận thanh tra tồn đọng

Đ/c Chủ tịch

Thanh tra, P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các Tờ trình trình HĐND tỉnh của Sở GD&ĐT

TTr. UBND

P.GD&ĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP

Đ/c Thuấn

CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

Hội trường Công an tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự nghe báo cáo về Thẩm quyền quy định nội dung tiêu chí và mức điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 14 giờ 45: Dự họp xử lý việc chậm triển khai đầu tư của một số dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh 

Thứ Năm

18/8

Sáng

- 08 giờ 00: Nghe phòng Kinh tế báo cáo Đề án rà soát, điều chỉnh đề án phát triển cảnh quan rừng ngập mặn Phước Cơ.

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Làm việc với Cty CP du lịch tỉnh BR-VT (đơn vị sử dụng đất: Công ty Lạc Việt và Cty Biển Đông).

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 00: Làm việc với đại diện tập đoàn OSC (đơn vị sử dụng là Cty CP khách sạn du lịch Tháng 10)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất và Thường trực UBND tỉnh nghe một số kết luận thanh tra

Đ/c Thuấn

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự buổi làm viêc của Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra tại Thành ủy Vũng Tàu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

Chiều

- 14 giờ 30: Dự làm việc với Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về kết quả vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, công tác chăm lo cho đồng bào người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Hương

Phòng LĐTB&XH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Tiếp công dân - Ông Bùi Duy Thanh (đại điện cho bà Nguyễn Thị Mai) liên quan việc kiến nghị cấp giấy địa chỉ số 22 Trần Phú, phường 1, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh


 

Thứ Sáu
 

19/8

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

TTr. UBND

Phòng LĐTB&XH

Theo GM

của UBND tinh

Hội trường A Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Thông tin thời sự Quý III, năm 2022 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

VP

Theo GM của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

HTB-TTHN

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00: Làm việc với phòng chuyên môn liên quan và UBND Phường 2 về công tác tôn giáo

Đ/c Hương

P. QLĐT,

P. TNMT, P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo kế hoạch của Ban TVTU về việc triển khai NQ 18 về đất đai và nghe Sở TN&MT báo cáo về nội dung tham mưu thực hiện thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh.

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh

Đ/c Hương

P. GD&ĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại xã Long Sơn

Đ/c Chủ tịch

CATPVT

Theo TB số 7032/TB-UBND ngày 10/8/2022

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại Phường 2

Đ/c Thuấn

CATPVT

Theo TB số 7032/TB-UBND ngày 10/8/2022

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Bảy

20/8

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và cấp phát thuốc miễn phí

Đ/c Hương

P.YT

Theo GM Hội CTĐ

UBND Phường 10

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

21/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân