Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022
09:47:00 | 22-08-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/8/2022 ĐẾN NGÀY 28/8/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

22/8

Sáng

- 06 giờ 30: Đi kiểm tra công tác tổ chức tựu trường tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Các Trường tiểu học

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP, Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 40: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo một số nội dung:

1. Công tác nhân sự một số đơn vị trường học

2. Nghe báo cáo về giao đất tái định cư, đất ở mới

3. Rà soát việc thực hiện KL số 289/KL-TTr

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Thương Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến TTr. UBND tỉnh Nghe báo cáo chủ trương xây dựng Nghị quyết về đề án thu hút lao động chất lượng cao làm việc trong các thành phần KT trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

Phòng LĐTBXH

Theo GM số 804 ngày 19/8/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Về công tác cán bộ

2. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn

Đ/c Chủ tịch

P. NV,

P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Tiến, Khánh

- 10 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Về công tác cán bộ

2. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. NV,

P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Tiến, Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị thông tin thời sự Quý III/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

HTB-TTHN

Ban LĐVP

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Bộ GD&ĐT về “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá học đường”

Đ/c Hương

Phòng GDĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 30: Dự làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

 

Thứ Ba

23/8

Sáng

- Đi công tác tại Hàn Quốc (05 ngày)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 7376/KH-UBND ngày 19/08/2022

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Làm việc với Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về đầu tư công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c  Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác thuỷ hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)”, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM số 479 ngày 19/8/2022

của UBND TPVT

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các: Dự án Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng Sài Gòn Atlantis Hotel, phường 12; khu đô thị đường 3/2, P.11, TPVT

Đ/c Thuấn

TTPTQĐ tỉnh,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực Thành ủy và Đảng ủy, UBND Phường 3 về việc chi trả hỗ trợ cho người dân trong đợt dịch COVID-19

TTr. UBND

Phòng LĐTB&XH

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 17 giờ 00: Làm việc với Thường trực Thành ủy về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Thành uỷ liên quan đến Ông Phùng Văn Lộc

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Thứ Tư

24/8

Sáng

- 07 giờ 00: Dự khai mạc Hội thao CNVCNLĐ thành phố Vũng Tàu năm 2022

Đ/c Hương

LĐLĐ TPVT

Theo GM ngày 19/8/2022 của LĐLĐ TPVT

Nhà thi đấu TTTT Vietsopetro

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các DA:

1. Cải tạo nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp, P12 (8 hộ).

2. Đường Bình Giã bổ sung, phường 10 (02 hộ bs).

3. Trường THCS Hàn Thuyên đợt 11, phường 10 (04 hộ).

4. Đường quy hoạch A4 đợt 14, phường 11 (8 hộ mới và 03 hộ bs).

5. Đường Thống Nhất bổ sung 4 hộ, phường 3 (04 hộ theo bản án).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng Nội vụ về công tác nhân sự các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Đ/c Hương

P. GDĐT, P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo vướng mắc trong việc cấp kinh phí tổ chức “Lễ tôn vinh các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19”

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

Chiều

-14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 09-16

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Các đ/c: Khánh, Thương

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng chuyên môn liên quan và UBND Phường 2 về công tác tôn giáo

Đ/c Hương

P. QLĐT,

P. TNMT, P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng 

Thứ Năm

25/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe Sở Du lịch báo cáo:

1. Kế hoạch tổ chức Chương trình liên kết chuỗi điểm đến TPHCM, BR-VT, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hoà;

2. Kế hoạch tổ chức Festival Ẩm thực và Du lịch tỉnh BR-VT;

3. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch BRVT năm 2022

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo thông qua dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ triển khai thực hiện NQ số 18-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện NQ 19 về Nông nghiệp nông dân và nông thôn

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự đoàn công tác đi thăm và làm việc với các đơn vị xây dựng kế hoạch làm nhiệm vụ trong dịp lễ 2/9

TTr. UBND

P. QLĐT, P. TNMT, P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

Theo KH

Đ/c Bình

Đ/c Hằng, Cần

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 09 giờ 00: Dự họp BCĐ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM

 của Tỉnh uỷ

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 10 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 14 về quản lý QH, xây dựng và đất đai

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh, Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp sơ kết công tác an toàn giao thông 06 tháng đầu năm

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, CA TPVT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Thường trực Thành uỷ tình hình chuẩn bị năm học mới.

Đ/c Hương

P. GD&ĐT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Hằng


 

Thứ Sáu
 

26/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự tổng kết năm học 2021- 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Đ/c Hương

P. GD&ĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

HTA-TTHN

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9 năm 2022

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp công dân - ông Lê Thanh Thính

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự buổi tiếp công dân của Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (ông Trần Công Tâm, Phường 3, TPVT)

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c ThươngVinh

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kết quả xử lý các dự án chậm triển khai - Bệnh viện tại phường 11, thành phố Vũng Tàu;

2. Nghe báo cáo việc xử lý các vấn đề khó khăn của ngành y tế

Đ/c Hương

P. QLĐT, P. Y tế

Theo GM

 của Tỉnh ủy

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh, Hằng 

Thứ Bảy

27/8

Sáng

- 06 giờ 00: Dự khai mạc giải chạy Việt dã Báo BR-VT

Đ/c Hương

P.VHTT; TTVHTTT

Theo GM của BTC

Nhà truyền thống Cách mạng - Số 01 Bacu, TPVT

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

28/8

Sáng

- 08 giờ 00: Dự khai mạc Hội thi cắm hoa, trưng bày mâm ngũ quả giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở tôn giáo

Đ/c Hương

P. VHTT; TTVHTTT; P. NV

Theo GM của BTC

Nhà truyền thống cách mạng -

Số 01 Bacu

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân