Lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022
11:42:00 | 05-09-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/9/2022 ĐẾN NGÀY 11/9/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

05/9

Sáng

- 07 giờ 00: Dự khai giảng năm học 2022 - 2023

Đ/c Thuấn,

 Đ/c Hương

PGDĐT

Theo TB số 7681/TB-UBND ngày 29/8/2022

Các

 trường học

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- Đi công tác Hà Nội (cả tuần)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo QĐ số 672-QĐ/TU ngày 26/8/2022

của Tỉnh ủy

Hà Nội

Đ/c Xuân

Đ/c Thảo

- 10 giờ 00: Họp kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức theo Kết luận thanh tra số 404/KL-TTr ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ

Đ/c Thuấn

P. NV,

P. TNMT

Theo GM số 861 ngày 02/9/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Tập thể UBND tỉnh thông qua các tờ trình của Sở GD&ĐT

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 15 giờ 30: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2022

Đ/c Hương

P.LĐTBXH

Theo GM của UBND TPVT

PH 3

 87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

Thứ Ba

06/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Viện khoa học tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM số 294/GM-SNV ngày 31/8/2022

Phòng 307 - Sở Nội vụ

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Rà soát, thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết hợp triển lãm “Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý chung cư và khu đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo 09-16 báo cáo tình hình trong dịp Lễ 02/9 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. QLĐT, P. VHTT, P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Khánh, Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2022

Đ/c Hương

P. VHTT

TTVHTTTT

Theo GM của UBND TPVT

HT

89, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự Hội nghị công bố Quyết định số 674/KTNN-CNIb ngày 30/8/2022 của Tổng Kiểm toán Nhà nước kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của Tỉnh ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Thứ Tư

07/9

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo các tờ trình đầu tư công

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của Tỉnh uỷ

HTB - TTHN

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Làm việc với UBND Phường Thắng Nhất về việc lắp đặt thiết bị luyện tập thể thao ngoài trời khu công cộng

Đ/c Hương

P.VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Phường Thắng Nhất

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Sở VH&TT

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo một số dự án đầu tư công

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc bãi bỏ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Cần 

Thứ Năm

08/9

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, MTTQ Thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị với các Giáo xứ trên địa bàn năm 2022.

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Tổ đại biểu Số 2 - HĐND Tỉnh tiếp công dân định kỳ Quý III/2022 tại Phường 10

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

 của HĐND tỉnh

HT UBND Phường 10

Đ/c Bình

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị khu vực TPO năm 2022

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo TB của TPO

Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn -SECC

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến


 

Thứ Sáu
 

09/9

Sáng

- 07 giờ 00: Dự khai mạc Hội thao giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị với các giáo xứ trên địa bàn năm 2022

Đ/c Hương

Trung tâm VHTTTTT

Theo GM

của BTC Hội thi

Trung tâm VHTT Vietsovpetro

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp BCĐ Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh, Khánh

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Vũng Tàu nghe UBND Thành phố và các phường, xã báo cáo về các nội dung:

1. Tình hình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố và các địa phương, đơn vị.

2. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính và dịch vụ công.

3. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành, quản lý.

4. Đánh giá hiệu quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Đ/c Hương

P. VHTT, VP

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu, Cường

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2022

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh, Khánh

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo về rà soát cơ sở vật chất trường, lớp

Đ/c Hương

P. GDĐT

P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng 

Thứ Bảy

10/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022

Đ/c Hương

P. NV

Theo KH

Hội trường Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Hằng, Cần

- 08 giờ 00: Họp thường trực UBND thông qua Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Vũng Tàu thành đô thị thông minh

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P.VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại Lễ hội nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2022 (ngày 10/9 – 11/9/2022)

TTr. UBND

Trung tâm VHTTTT

Theo KH số 7704/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND TPVT

CV tam giác Bãi Trước, đường Quang Trung và
CV Cột cờ Bãi Sau

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết (đợt 2) tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

11/9

Sáng

- 05 giờ 30: Lễ rước Nghinh Ông trên biển và khai mạc lễ hội Nghi Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2022

TTr. UBND

P. VHTT

TTVHTT

Theo KH số 7132/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND TPVT

Cảng tàu Cánh ngầm;

Số 01 Bacu

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

- 08 giờ 30: Dự Chương trình tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ thành phố Vũng Tàu trách nhiệm, bản lĩnh vì Nhân dân phục vụ” của BCH Chi đoàn khối các cơ quan thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

Chi đoàn khối các CQ TPVT

Theo GM

 Chi đoàn khối các CQ TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân