Lịch công tác tuần từ ngày 19/9/2022 đến 25/9/2022
02:54:00 | 19-09-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/9/2022 ĐẾN NGÀY 25/9/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

19/9

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ và giải pháp tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đ/c Hương

P. Y tế, TTYT

Theo GM số 924 ngày 16/9/2022

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo, rà soát dự án đầu tư công liên quan đến đất rừng

Đ/c Hương

P. TNMT, P. KT,

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Các đ/c: Thương, Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các nội dung:

2. Việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh;

3. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến 2030, tầm nhìn đến 2050

TTr. UBND

P. VH&TT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự khảo sát các tuyến đường (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 làm chủ đầu tư)

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

 của Thành ủy

Thực địa

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền Thành phố với cán bộ, hội viên phụ nữ Thành phố năm 2022

Đ/c Hương

Hội LHPN TPVT

Theo GM của

 Hội LHPN TPVT

HT 76 TCĐ, P3

Đ/c Bình

Đ/c Cần, Hằng

- 14 giờ 00: Họp vận động 26 hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ,

BTCD

Theo GM số 527 ngày 14/9/2022

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 15 giờ 30: Họp nghe P.TNMT báo cáo một số nội dung liên quan đến xây dựng và thực hiện kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn TPVT

Đ/c Thuấn

P. TN&MT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

88 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 19 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe:

1. Nghe phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Vũng Tàu thành đô thị thông minh

2. Nghe Trưởng Đoàn Thanh tra báo cáo kết quả thanh tra trường THCS Vũng Tàu

3.Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo:

 - Đề xuất hình thức thuê đơn vị cưỡng chế công trình vi phạm hành chính trên địa bàn TP. Vũng Tàu;

- Việc ủy quyền thêm cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 và 02 khi thực hiện một số nhiệm vụ do UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư

- Báo cáo trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc UBND thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. VHTT, Thanh tra

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Các đ/c: Hiếu,  Hằng, Sỹ

 

Thứ Ba

20/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Nghe báo cáo về công tác tôn giáo.

2. Nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố báo cáo kết quả khảo sát tình hình thu gom và xử lý nước rỉ rác tại các trạm trung chuyển rác trên địa bàn Thành phố.

3. Dự thảo báo cáo 09 tháng năm 2022 của Thành ủy.

4. Dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế hoạt động của BCH, BTV và Thường trực Thành ủy NK 2020-2025

5. Công tác cán bộ của phường 4.

6. Công tác tổ chức cán bộ.

Đ/c Chủ tịch

P. NV,

P. QLĐT, P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Hằng, Phượng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án thuộc các Ban QLDA thuộc Tỉnh làm Chủ đầu tư

Đ/c Thuấn

P. TNMT, Trung tâm PTQĐ TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp TTr. UBND tỉnh nghe báo cáo danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022 – 2025

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Chiều

- 13 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, BCĐ đề án 06 và Tiểu ban an toàn an ninh mạng

Đ/c Thuấn

P. VHTT, CA TPVT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đề xuất phân cấp, uỷ quyền

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 15 giờ 00: Dự cuộc họp Thường trực Thành ủy làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vũng Tàu”

Đ/c Hương

P. VHTT, P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự làm việc với Công ty TNHH Hoá dầu long Sơn

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

Công ty Hoá Dầu Long Sơn

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Thứ Tư

21/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19

Đ/c Hương

P. Y tế, TTYT

Theo GM

 của Tỉnh uỷ

VP Tỉnh uỷ

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự cuộc họp Thường trực Thành ủy làm việc với giáo xứ Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Giáo xứ

Vũng Tàu

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo phương án quản lý phần diện tích đất nhận bàn giao tại khu vực Thuỳ Vân (kết hợp xem xét kiến nghị của Công ty CP Khách sạn DLTháng Mười và Công ty TNHH DV TM San Hô Xanh)

Đ/c Thuấn

TT PTQĐ TPVT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ (cả ngày)

TTr. UBND

P. TCKH

 Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

- 10 giờ 00: Thường trực Thành ủy làm việc với UBND Thành phố về việc cấp giấy CNQSDĐ đối với trường hợp ông Võ Hồng Ngự

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo:

1. Tiến độ thực hiện các dự án (đầu tư công) trọng điểm;

2. Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp (Phoenix, Khang Linh, Gia Hân);

3. Nghe báo cáo phân bổ quy hoạch chỉ tiêu đất khu công nghiệp và đề xuất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Làm việc với Sở Xây dựng về công tác lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh 

Thứ Năm

22/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của BTCTW quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của TW

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00: Làm việc với UBND Phường Thắng Nhất về việc lắp đặt thiết bị luyện tập thể thao ngoài trời khu công cộng

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

UBND Phường

Thắng Nhất

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Quy hoạch cảng thuỷ nội địa

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo các nội dung nghe báo cáo đánh giá nguồn vật liệu xây dựng

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 09 giờ 00: Dự chương trình Tọa đàm “Gặp gỡ lãnh đạo”

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM số 61 ngày 16/9/2022

của Đài PT&TH

tỉnh BRVT

Trụ sở

Đài PT&TH

tỉnh BRVT

Đ/c Xuân

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến:

1. Xem xét hỗ trợ giao đất ở cho 16 trường hợp đang sử dụng đất bị thu hồi thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) và Đường Long Sơn - Cái Mép tại xã Long Sơn

2. Dự thảo báo cáo 09 tháng năm 2022 của Thành ủy.

3. Dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế hoạt động của BCH, BTV và Thường trực Thành ủy NK 2020-2025

4. Công tác tổ chức cán bộ.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ,

P. TCKH,  P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c Thương Phượng

- 14 giờ 00: Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Vũng Tàu - năm 2022

Đ/c Hương

BHXH, P.LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 18 giờ 00: Họp nghe báo cáo:

1. Kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm bản án số 283/2021/HC-PT, ngày 18/5/2022 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (vụ Trần Trung Kiên, xã Long Sơn)

2. Việc tổ chức thi hành Bản án số 454/2022/HC-PT ngày 21/6/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (vụ kiện của ông Lâm Văn Đường).

Đ/c Chủ tịch

P. Tư pháp, TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Sáu
 

23/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Tổ công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng Thành ủy Vũng Tàu về nội dung: Báo cáo tình hình, giải pháp xử lý tình huống tập trung đông người đối với các dự án trên địa bàn Thành phố.

TTr. UBND

CA TPVT, P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 07giờ 30: Hội nghị tâp thể UBND thành phố Vũng Tàu (mở rộng) sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ, giải pháp triển khai 3 tháng cuối năm 2022.

Đ/c Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với gắn với CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” giai đoạn 2021 – 2025.

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo xử lý các kiến nghị của các địa phương

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ: Nghe báo cáo xử lý kiến nghị của các địa phương

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. VHTT, P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

HT 76 TCĐ P3

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Tiếp công dân:

1. Ông Thái Văn Nghĩa, ông Nguyễn Tấn Minh (thuộc dự án Nạo vét kênh Bến Đình)

2. Ông Nguyễn Văn Khánh, phường 11 (Thuộc dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2)

Đ/c  Thuấn

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh 

Thứ Bảy

24/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết (đợt 2) tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

25/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

- 14 giờ 00: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do Ban làm Chủ đầu tư

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân