Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố Vũng Tàu - Tuần thứ 35 (Từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2023)
11:32:00 | 28-08-2023

­­­

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 (Tuần thứ 35, từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai 28/8

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Sỹ

- Đi công tác Nhật bản

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo QĐ số 2052  ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh

Nhật Bản

Đ/c Xuân

Đ/c Vân

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ tư Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 về sơ kết thực hiện các CTMTQG từ năm 2021 đến nay.

TTr. UBND

Phòng LĐTBXH

Theo GM số 923/GM-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

TTr.UBND

Phòng LĐTBXH,

CATP

Theo GM số 677/GM-UBND ngày 25/8/2023 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao về chuẩn bị lễ tuyên dương đội bóng U11, U13

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Họp giải quyết vướng mắc liên quan Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt tại 189/27A Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM  

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo khiếu nại của Nhà máy nước đá Quốc Hương

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của Ban NCTU

Ban NCTU

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 916 ngày 22/8/2023 của Thành ủy

HT ThU

(04 HHT)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 15 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo giải quyết khiếu nại liên quan vụ kiện của ông Lê Ân

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM số 924 ngày 25/8/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 18 giờ 00: Kiểm tra công tác trật tự đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM 649/GM-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TPVT

Tập trung tại khu vực cột cờ bãi Sau

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Thứ Ba

29/8

Sáng

- 07 giờ 30: Dự trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4

TTr. UBND

P. KT

Theo GM số 926 ngày 28/8/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Làm việc với Thanh tra tỉnh tiên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu:

1. Nghe báo cáo công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng khu vực bãi Dâu

2. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thanh tra, đề xuất ban hành kết luận Thanh tra về:

- Công tác quản lý trật tự xây dựng, các trường hợp có nhà trên đất nông nghiệp được cho phép sửa chữa trên địa bàn Phường 11;

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên di tích Thích Ca Phật Đài, Phường 5.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo đề xuất sắp xếp, bố trí viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo KH số 1485/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND TPVT

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao về chương trình Góc nhìn

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác phối hợp tổ chức lễ hội Bia tại thành phố Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 684 ngày 28/8/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 30: Dự họp xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 16 giờ 30: Dự lễ tuyên dương giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRVT

Đ/c Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 18 giờ 00: Kiểm tra công tác trật tự đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM 649/GM-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TPVT

Tập trung tại khu vực cột cờ bãi Sau

Đ/c Xuân

Đ/c Nghiệp

Thứ Tư

30/8

Sáng

- 07 giờ 00: Dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02/9/2023

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM số 90 ngày 25/8/2023

của UBND tỉnh

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Đ/c Xuân

- 07 giờ 45: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. KT,

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Đi thăm và tặng quà nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

 Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo TB số 1805/TB-UBND ngày 23/8/2023 của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư xết duyệt các Dự án:

1. Đường Rạch Bà 1, Phường 11 (03 hộ);

2. Đường Thống Nhất (nối dài) thuộc Phường 1, Phường 3 (02 hộ bổ sung và tính tiền thuê nhà cho 19 hộ);

3. Mở rộng hẻm 90 Hoàng Văn Thụ nối thông ra đường Trương Công Định phường 7 (tính tiền thuê nhà cho 05 hộ)

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh BR-VT năm 2023

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM số 90 ngày 25/8/2023 của BTC diễn tập

HT A

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 10 giờ 30: Dự họp giải quyết khiếu nại tố cáo

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ - ông Đặng Bá Xuân, Phường 01

Đ/c Chủ tịch

TTPTQĐ, P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 15 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Bia

Đ/c Hương

 Phó Chủ tịch

P. VHTT, QLĐT, CATP, TTQLHTKDLP.TTam

Theo GM

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Cỏ May 3 thuộc dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển 994)

TTr. UBND

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe Phòng TNMT báo cáo:

1. Kết quả thẩm tra, xác minh, đề xuất ban hành quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại Cù lao Bến Đình;

2. Kết quả thi hành các bản án hành chính từ 01/01/2023 đến 16/8/2023 do Phòng TNMT chủ trì tham mưu thực hiện.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 18 giờ 00: Kiểm tra công tác trật tự đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM 649/GM-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TPVT

Tập trung tại khu vực cột cờ bãi Sau

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng


 

Thứ Năm

31/8

Sáng

- 06 giờ 45: Dự lễ dâng hương Đài tưởng niệm Liệt sĩ và Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo TB số 1815/TB-UBND ngày 25/8/2023 của UBND TPVT

Đài tưởng niệm Liệt sĩ và Đền thờ Liệt sĩ

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Tập thể UBND tỉnh:

1. Quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất;

2. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

TTr. UBND

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng, Nghiệp

- 08 giờ 00: Hội nghị về công tác hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn TP. Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH,

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Thanh tra Bộ Xây dựng

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo kế hoạch

Hà Nội

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Tổ 5 nghe đơn vị tư vấn báo cáo Đề cương xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 24-NQ/BCT

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến tập thể UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo việc đầu tư dự án ngầm hoá lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;

2. Nghe b/c phương án đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh;

3. Nghe báo cáo về đồ án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành GTVT” - đường bộ;

4. Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặo gỡ, đối thoại với Doanh nghiệp

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Dự họp BCS đảng UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực

2. Nghe báo cáo dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã;

3. Công tác cán bộ

Đ/c Chủ tịch

Thanh tra, P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Cường

- 18 giờ 00: Kiểm tra công tác trật tự đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM 649/GM-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TPVT

Tập trung tại khu vực cột cờ bãi Sau

Đ/c Bình

Đ/c Vân
 

Thứ Sáu


 

01/9

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023

- 18 giờ 00: Kiểm tra công tác trật tự đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM 649/GM-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TPVT

Tập trung tại khu vực cột cờ bãi Sau

Đ/c Xuân

Đ/c Cường 

Thứ Bảy

02/9

Sáng

- 07 giờ 00: Dự Khai mạc lễ hội Bia thành phố Vũng Tàu năm 2023

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. VHTT, P. QLĐT, CATP

Theo GM

của UBND TPVT

khu vực

cột cờ

bãi Sau

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

- 18 giờ 00: Kiểm tra công tác trật tự đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM 649/GM-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TPVT

Tập trung tại khu vực cột cờ bãi Sau

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 20 giờ 00: Dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội Bia thành phố Vũng Tàu năm 2023

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. VHTT, P. QLĐT, CATP

Theo GM

của UBND TPVT

Sân khấu

khu vực

San hô Xanh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Chủ Nhật

03/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

- 18 giờ 00: Kiểm tra công tác trật tự đô thị khu vực Bãi Sau

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM 649/GM-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TPVT

Tập trung tại khu vực cột cờ bãi Sau

Đ/c Bình

Đ/c Phượng

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                        

                                         TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Trần Thị Xuân