Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố Vũng Tàu - Tuần thứ 36, từ ngày 05/9/2023 đến ngày 10/9/2023
11:32:00 | 10-09-2023

­

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 (Tuần thứ 36, từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai 04/9

Sáng

- Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 2/9/2023

- 07 giờ 00: Dự khai giảng năm học 2023- 2024 tại trường Tiểu học Phước An (trường thành lập mới)

Đ/c Chủ tịch

P. GDĐT

Theo Thông báo số 1828 ngày 29/8/2023 của UBND TPVT

Hẻm 850 Đường 30/4, Phường 11, TPVT

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 00: Dự khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (khánh thành công trình mới đưa vào sử dụng)

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo Thông báo số 1828 ngày 29/8/2023 của UBND TPVT

474 đường CMT 8, Phường 11, TPVT

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Ba

05/9

Sáng

- 07 giờ 00: Dự khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp

Đ/c Chủ tịch

P. GDĐT

Theo Thông báo số 1828 ngày 29/8/2023 của UBND TPVT

C5G7+Q2X, Phường 12, TPVT

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 00: Dự khai giảng năm học 2023-2024 tại trường THPT Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo Thông báo số 1828 ngày 29/8/2023 của UBND TPVT

Số 9 Thi Sách, Phường 8, TPVT

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 00: Dự khai giảng năm học 2023 - 2024 tại trường THPT Lê Quý Đôn

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo Thông báo số 1828 ngày 29/8/2023 của UBND TPVT

94QP+G5Q, Ba Tháng Hai, Phường 11, TPVT

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 00: Dự khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Tiểu học Phước Thắng

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo Thông báo số 1828 ngày 29/8/2023 của UBND TPVT

01 Đô Lương, Phường 11

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Làm việc với phòng LĐTBXH và các cơ quan liên quan chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Cục Trẻ em

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM số 702 ngày 05/9/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 947 ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Họp phiên thường kỳ UBND thành phố Vũng Tàu tháng 8 năm 2023

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 700 ngày 01/9/2023 của UBND TPVT

HT 89 và điểm cầu các phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và BCĐ 06

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn liên kết phát triển logistics – động lực phát triển kinh tế Đông Nam Bộ

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. QLĐT, P. KT

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Đường 994

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Thứ Tư

06/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

PH 419

ĐĐBQH tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự họp thông qua kế hoạch chi tiết phát triển nhà ở xã hội

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Thông qua Dự thảo kế hoạch viết tin, bài trên Trang TTĐT thành phố năm 2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Nghe Ban QLDA ĐTXD 1 báo cáo  tiến độ triển khai các dự án thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với các dự án được phân công theo Quyết định 2088/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 09 giờ 30: Nghe Ban QLDA ĐTXD 2 báo cáo  tiến độ triển khai các dự án thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với các dự án được phân công theo Quyết định 2088/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo xử lý kiến nghị của Công ty Vũng Tàu Marina

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Nghiệp

- 10 giờ 00: Dự họp thông qua kế hoạch đấu giá đất của từng dự án

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến Thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo:

1. Kế hoạch tổ chức lễ hội Nghinh ông Thắng Tam 2023 và Lễ công bố quyết định Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

2. Đề cương và dự toán Đề án “Khảo sát, đánh giá hiện trạng nghề cá và các giải pháp di dời, sắp xếp tàu cá khai thác thủy hải sản neo đậu trên kênh bến Đình, Thành phố Vũng Tàu”

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và các sự kiện trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2023

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. VHTT, P. KT,

CA TPVT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng, Bằng, Sỹ


 

Thứ Năm

07/9

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu:

1. Nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thanh tra, đề xuất ban hành kết luận Thanh tra về:

- Công tác quản lý trật tự xây dựng, các trường hợp có nhà trên đất nông nghiệp được cho phép sửa chữa trên địa bàn Phường 11;

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên di tích Thích Ca Phật Đài, Phường 5.

2. Nghe Phòng TNMT báo cáo:

- Kết quả thẩm tra, xác minh, đề xuất ban hành quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại Cù lao Bến Đình;

- Kết quả xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng tại ven biển Phường 1, Phường 5;

- Kết quả thi hành các bản án hành chính từ 01/01/2023 đến 16/8/2023 do Phòng TNMT chủ trì tham mưu thực hiện.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P.TNMT, Thanh tra

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn Cục Trẻ em kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo CV số 4085/SLĐTBXH-BTXH ngày 29/8/2023 của Sở LĐTBXH

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Tổ số 5 nghe đơn vị tư vấn báo cáo Đề cương xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 24-NQ/BCT

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của Tỉnh ủy

Trụ sở Công ty Xăng dầu

BR-VT

Đ/c Đạt

Đ/c Cường

- 14 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn Cục Trẻ em tại Sở LĐTBXH

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo CV số 4085/SLĐTBXH-BTXH ngày 29/8/2023 của

Sở LĐTBXH

Sở LĐTBXH

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban tài chính địa phương quý 3

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo vụ việc thi hành án tồn đọng

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TP,

P. TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 30: Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo:

1. Tình hình thu hút đầu tư đến tháng 8/2023;

2. Kiến nghị về dự án Vũng Tàu Paradise.

TTr. UBND

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Nghe báo cáo Phương án cải tạo không gian công cộng tại Số 1A đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng
 

Thứ Sáu


 

08/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn của BCĐ Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban TVTU

Đ/c Xuân

- 08 giờ 00: Làm việc với phòng LĐTBXH rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào “Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng

LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự tiếp công dân của Tổ đại biểu số 1 - HĐND tỉnh Quý III năm 2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH số 05 ngày 31/8/2023 của Tổ ĐB số 01 HĐND tỉnh

HT

Trụ sở UBND P3

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Dự họp Tổ công tác rà soát vụ việc khiếu nại của công dân

TTr. UBND

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Các đ/c Nghiệp, Thương

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực làm việc với Thành Đoàn về các mô hình hoạt động của Đoàn Thanh niên Thành phố

TTr. UBND

Thành đoàn

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c
Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Họp về việc làm rõ việc xử lý vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích và vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 1574 ngày 31/08/2023 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo

TTr. UBND

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Các đ/c Nghiệp, Thương

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Sở Giao thông vận tải về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đến tháng 8/2023

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ, Bằng

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về tình hình hoạt động của các mô hình Dân vận khéo đã được triển khai

TTr. UBND

Hội liên hiệp Phụ nữ

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c
Đạt

Đ/c Cường, Cần

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo rà soát các kiến nghị của Thanh tra, KTNN

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tháo gỡ khó khăn vướng mắc quản lý lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi VN về việc tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Người cao tuổi” khu vực phía Nam năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Diễn đàn liên kết phát triển logistics - Động lực tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ

TTr. UBND

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

Hội trường A TTHN tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo xây dựng NQ ban hành CS trợ giúp xã hội đối với đối tượng đặc thù tại cộng đồng và chế độ ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau đối với các đối tượng bảo trợ tại các cơ sở xã hội công lập trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc xây dựng Nghị quyết ban hành Đề án “Thu hút lao động chất lượng cao làm việc cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng
 

Thứ Bảy


 

09/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

10/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                        

                                         TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Trần Thị Xuân