Lịch công tác tuần của Thường trực UBND Thành phố - Tuần 37 (từ ngày 11/9 đến ngay 17/92023)
11:48:00 | 11-09-2023

­­­

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 (Tuần thứ 37, từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai 11/9

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Bằng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 45: Dự họp Thường trực Thành ủy Vũng Tàu về công tác cán bộ

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Cường

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến

1. Phương án thiết kế Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu

2. Phương án Điều chỉnh quy hoạch trục đường Thùy Vân - Bãi Sau

3. Kế hoạch tổ chức lễ hội ẩm thực Hàng Việt Nam chất lượng cao

4. Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2,

P. KT,

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c Bằng, Sỹ,  Cường

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo để thống nhất nội dung rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 717 ngày 08/9/2023 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- Đi công tác Hà Nội (02 ngày)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của Bộ Xây dựng

Hà Nội

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy họp:

1. Làm việc với BHXH tỉnh về công tác cán bộ

2. Làm việc với Thường trực UBNTTQVN Thành phố Vũng Tàu về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029

TTr. UBND

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo Kế hoạch triển khai KH số 135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2024 (Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM số 975 ngày 08/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Ba

12/9

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD 1 về BTGPMB các dự án do Ban làm Chủ đầu tư

Đ/c Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy về nội dung tiến độ dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các dự án thuộc đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994), chuyển đổi đất rừng.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

PH BTV Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Tham dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại Phòng LĐTBXH thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV;

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của Sở Nội vụ

Sở NV

Đ/c Đạt

Đ/c Cường

- 08 giờ 30: Dự họp với Bộ Xây dựng

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM của

Bộ Xây dựng

Hà Nội

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

Chiều

- 13 giờ 00: Dự họp tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Vui (đại diện ủy quyền của ông Trần Thanh Sơn và bà Phạm Thị Sơn

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ, P. TNMT

Theo GM số 1027 ngày 08/9/20223 của Tỉnh ủy

VPTU

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Họp về dự toán NSNN, XDCB năm 2024

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 15 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định sự cần thiết và hiệu quả đầu tư của các dự án cải tạo vỉa hè trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Thứ Tư

13/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Tập thể UBND tỉnh:

1. Quy định tách thửa, hợp thửa đất;

2. Quy định tách dự án độc lập.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Trường THCS Hàn Thuyên, Trường MN Rạch Dừa, Trường MN Phường 11, Trường Tiểu học Bến Nôm.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 1; TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Địa điểm

các dự án

Đ/c Bình

Đ/c Bằng, Thương

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về các nội dung:

1. UBND Thành phố báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới” và Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 10/8/2023 của Thành ủy về xây dựng Thành phố Vũng Tàu an toàn giao thông”

2. Việc giải quyết các thông tin dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố trong tháng 8/2023.

Đ/c Chủ tịch

CA TPVT, P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với PQLĐT và QH Bãi Sau, Nhà ở XH, TĐC

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Làm việc với P. TNMT, Trung tâm PTQĐ, UBND Phường 2 về tình hình khiếu nại, khiếu kiện tại Dự án Khu Công viên ao cá Phường 2

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh:

1. Phương án xử lý các dự án chậm triển khai;

2. Tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự Chương trình giám sát chuyên đề " Tình hình giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong GDPT trên địa bàn tỉnh"

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng 501, HĐND tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: chấn chỉnh về việc tham mưu công tác quản lý đất đai trên địa bàn TPVT

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng


 

Thứ Năm

14/9

Sáng

- 08 giờ 00: Tiếp các hộ dân thuộc dự án Khu công viên ao cá Phường 2, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 00: Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến Đường sách Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Nghe Phòng Tư pháp báo cáo về kết quả rà soát hồ sơ tham mưu thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà Trịnh Thị Điểm tại P2 (Báo cáo số 386/PTP ngày 12/7/2023).

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện TB số 474/TB-KV XIII ngày 31/12/2021 của KTNN khu vực XIII

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

- 16 giờ 00: Dự họp thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại kết luận số 1066/KL-TTr về Kết luận thanh tra công tác quản lý NSNN năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 20 giờ 00: Dự Chương trình Tổng kết, bế mạc và trao thưởng Liên hoan tiếng hát NCT III các tỉnh/thành phía Nam tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TTr. UBND

VP

Theo GM số 366 ngày 05/9/2023 của BTV Hội NCT VN

TTVH tỉnh BRVT

Đ/c Đạt
 

Thứ Sáu


 

15/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Sở GTVT về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đến tháng 8/2023

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào “thành phố vũng tàu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng

LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND và nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

TTr. UBND

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: Dự làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế

TTr. UBND

Chi cục Thuế

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”

TTr. UBND

CA TPVT

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 04 Hoàng Hoa Thám

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tháo gỡ khó khăn vướng mắc quản lý lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát UBMTTQVN Thành phố về thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn Thành phố

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

P. TCKH

PGD NHCSXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng
 

Thứ Bảy


 

16/9

Sáng

- 05 giờ 45: Dự Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các Đội dân phòng thành phố Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

CA TPVT

Theo GM

của BTC

Chợ Du lịch, số 165, đường Thùy Vân

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

- 19 giờ 00: Tham dự chương trình Tọa đàm cụm miền Đông Nam Bộ chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo - Thách thức, cơ hội trong hoạt động Đoàn”

TTr. UBND

Tỉnh Đoàn

Theo GM

của Tỉnh đoàn

Sảnh Silver, Trung tâm hội nghị Aurora (169 Thùy Vân, VT)

Đ/c Đạt 

Chủ Nhật

17/9

Sáng

- 07 giờ 00: Khám sức khỏe định kỳ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 55 ngày 11/9/2023 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

Khoa

khám bệnh-

Bệnh viện Vũng Tàu

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

- 09 giờ 30: Dự Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” Cụm Đông Nam bộ năm 2023 chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo - Thách thức, cơ hội trong hoạt động Đoàn”

TTr. UBND

Tỉnh Đoàn

Theo GM

của Tỉnh đoàn

Trung tâm hội nghị Aurora (169 Thùy Vân, VT)

Đ/c Đạt

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                        

                                         TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Đình Bình