Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu - Tuần 38 (từ ngày 18 đến ngày 24/9/2023)
11:48:00 | 19-09-2023

­­­

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

 (Tuần thứ 38, từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai 18/9

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 40: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Họp rà soát BC gửi đoàn GS HĐND tỉnh về đất rừng

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự công bố Quyết định thanh tra về việc thanh tra việc Thanh tra việc chấp hành quy định về pháp luật quy hoạch và thực hiện quy định quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TTr. UBND

P. QLĐT

(Theo giấy UQ)

Theo TB số 1646 ngày 12/9/2023 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Dự tham quan, khảo sát các tuyến đường thành phố Vũng Tàu bằng xe buýt 2 tầng

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

GM 119/GM-SDL ngày 15/9/2023 của Sở Du lịch

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 09 giờ 00: Tiếp công dân ông Nguyễn Quang Hùng - dự án Trường Mầm non Rạch Dừa

Đ/c Chủ tịch

TTPTQĐ, P. TNMT

Theo GM số 748 ngày 17/9/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 10 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình triển khai lập các quy hoạch, các dự án nhà ở tái định cư và dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 747 ngày 17/9/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Ban kinh tế ngân sách tỉnh về thẩm tra Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1)

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo TB số 102 ngày 13/9/2023 của Ban KT-NS HĐND tỉnh

VP DĐBQH& HĐND tỉnh

(501)

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh nghe Phương án xử lý các dự án chậm triển khai

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM số 1020 ngày 15/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Họp về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giai đoạn 2022-2025

TTr. UBND

Phòng LĐTBXH

Theo GM số 100/GM-STP ngày 15/9/2023

Sở TP

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo về Kế hoạch bố trí, sắp xếp viên chức dôi dư và chuyển công tác theo nguyện vọng năm học 2023 – 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

P. NV

Theo GM số 751 ngày 18/9/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 17 giờ 30: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo về công tác nhân sự

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 752 ngày 18/9/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Thứ Ba

19/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy:

1. Công tác cán bộ

2. Cho ý kiến về việc huy động nguồn lực đóng góp, ủng hộ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

3. Cho chủ trương về việc tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. VHTT, Phòng LĐTBXH, P. TCKH

Theo GM số 931 ngày 17/9/2023

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng, Bằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của: Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển đất, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể

TTr. UBND

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM số 1024 ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 08 giờ 45: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến:

1. Công bố, triển khai Thông báo số 194-TB/UBKTTU ngày 08/9/2023 kết luận giám sát của UBKT Tỉnh ủy.

2. Công tác tổ chức, cán bộ.

3. Cho ý kiến việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về công tác chỉnh trang đô thị

4. Thông qua kế hoạch tiếp Đoàn kiểm tra theo Quyết định 891 của Ban Bí thư

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, P. NV, VP

Theo GM số 932 ngày 18/9/2023

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các huyện, thành phố

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 749 ngày 18/9/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến Tổ công tác đặc biệt thảo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1023 ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo dự án Chợ Du lịch Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 1025 ngày 18/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: Họp Hội đồng BT, HT và tái định cư các dự án:

1. Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 4 (01 hộ);

2. Hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, Phường 12 (06 hộ);

3. Nạo vét Kênh Bến Đình, Phường 5 (13 hộ);

4. Đoạn đường Nguyễn Phong Sắc (nối từ Khu tái định cư Long Sơn đến đường vào Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn (06 hộ).

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 755 ngày 18/9/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 00: Nghe báo cáo đầu tư các bãi đậu xe theo QH trên địa bàn TPVT

TTr. UBND

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM 1026 ngày 18/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc cấp GCN quyền SDĐ cho các cơ sở tôn giáo

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. VHTT

Theo GM số 1022 ngày 18/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp các hộ dân liên quan Dự án trường Mầm non Rạch Dừa

Đ/c Chủ tịch

Theo thư mời của UBND TP

Theo GM số 744 ngày 15/9/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự Tổ đại biểu số 3 HĐND Tỉnh tiếp công dân định kỳ tại phường Thắng Nhất

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 750 ngày 18/9/2023

của HĐND TPVT

Hội trường UBND phường Thắng Nhất

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình hoạt động và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 1038 ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo KH bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh GĐ 2023- 2030

TTr. UBND

P. KT

Theo GM số 1031 ngày 18/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

- 15 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra còn tồn động (giai đoạn 2013 đến 2022) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10236/UBND-VP ngày 04/8/2023.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM số 1034 ngày 18/902023 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 17 giờ 00: dự Lễ bế mạc Hội thi nghiệp vụ Lễ tân khách sạn giỏi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của BTC hội thi

Khách sạn

Palace

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

Thứ Tư

20/9

Sáng

- 10 giờ 00: Dự họp trực tuyến tập thể UBND tỉnh: nghe báo cáo ngầm hóa lưới điện trên địa bàn TPVT; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, Phương án đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1035 ngày 19/9/2023

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về các công trình dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TNMT, P. TCKH

Theo GM số 757 ngày 19/9/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Công trình Trạm Y tế Phường 10 (01 hộ)

2. Dự án đường Chu Mạnh Trinh (03 hộ)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM số 760 ngày 20/9/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác tư pháp và Đoàn kiểm tra về công tác bồi thường nhà nước, hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa thành phố năm 2023 (cả ngày)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TP

Theo GM số 753 ngày 18/9/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp Đoàn kiểm tra theo quyết định 891 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 933 ngày 19/9/2023

của Thành ủy

Hội trường Thành ủy

Đ/c Xuân

- 14 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác tư pháp và Đoàn kiểm tra về công tác bồi thường nhà nước, hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa thành phố năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TP

Theo GM số 753 ngày 18/9/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Vui đại diện ủy quyền của ông Trần Thanh Sơn và bà Phạm Thị Sơn liên quan đến kiến nghị thi hành bản án

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 1038 ngày 19/9/2023 của UBND TPVT

VPTU

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Năm

21/9

Sáng

Đi công tác Hà Nội (01 ngày)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của Bộ Xây dựng

Hà Nội

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe Văn phòng HĐND và UBND Thành phố báo cáo đề xuất trình xin UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thuê dịch vụ kênh truyền và hệ thống giám sát an toàn thông tin phục vụ Trung tâm thành phần quản lý đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 762 ngày 20/9/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hè 2023 và Chương trình “Cùng em đến trường” năm học 2023 - 2024

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM  ngày 19/9/2023

của UBND tỉnh

Hội trường B, TTHN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ lấy ý kiến về dự thảo báo cáo của Chính phủ

TTr. UBND

P. TP

Theo GM số 1042 ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” và tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với an ninh trật tự và an toàn giao thông

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

CA TPVT

Theo GM số 754 ngày 18/9/2023 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 10 giờ 30: Làm việc với Công ty Quốc Cường Gia Lai giải quyết khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM số 758 ngày 20/9/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo KH triển khai KH số 135/KH-UBND năm 2024 trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo GM số 1037 ngày 19/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (207)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban Ban chỉ đạo công tác BHYT, BHXH thành phố

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. YT,

BHXH TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết luận thanh tra

TTr. UBND

Thanh tra

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 00: Nghe Phòng VHTT báo cáo dự kiến Chương trình Góc nhìn Tháng 10/2023

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. VHTT

TTVHTT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng
 

Thứ Sáu


 

22/9

Sáng

- 08 giờ 00: Họp, vận động, đối thoại đại diện các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu (HOẢN HỌP)

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 745 ngày 15/09/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 00: Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

Phòng họp

Ban TVTU

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với cựu chiến binh Thành phố năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV, VP

Theo GM của Hội Cựu chiến binh

của Thành ủy

HT

Thành ủy

(04 Hoàng Hoa Thám)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Giám sát chuyên đề “Tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng; Danh mục các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT, P. KT

Theo GM số 763 ngày 20/9/2023 của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND Thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 761 ngày 20/9/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả thanh tra công vụ

TTr. UBND

VP,

 P. TNMT

Theo GM số 92 ngày 20/9/2023 của Đoàn

Thanh tra

Sở NV

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp BCS đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023, luỹ kế 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra thực tế và làm việc với Đảng uỷ, UBND các phường: 8 và Nguyễn An Ninh về công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

UBND phường 8, Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Đề án 938

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Hội liên hiệp phụ nữ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Dự trao Huy hiệu Đảng:

1. Đảng viên Cao Thanh Mạnh: huy hiệu 60 năm tuổi đảng, chi bộ 4 phường 3.

2. Đảng viên Bùi Kim Chung: huy hiệu 60 năm tuổi đảng, chi bộ 4 phường 7.

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Tại nhà

Đảng viên

Đ/c Xuân

- 16 giờ 00: Dự Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ
 

Thứ Bảy


 

23/9

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố:

1. Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo
Kế hoạch triển khai thí điểm trường học thông minh, thư viện thông minh;

2.  Nghe Phòng Nội vụ báo cáo KH sắp xếp, bố trí viên chức quản lý trường học

3. Nghe TTPTQĐ báo cáo việc đề nghị hủy bỏ Quyết định giao đất cho các hộ dân thuộc dự án Nhà Tang lễ TPVT

4. Nghe P. TNMT báo cáo về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ của bà Bùi Thị Nghì ở phường Thắng Tam

5. Nghe P. Tư pháp, TNMT báo cáo việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trịnh Thị Điểm ở P2

4 Nghe P. QLĐT báo cáo viec xử lý vi phạm trật tự xây dưng tại Khu biệt thự Thanh Bình, P10

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPQTĐ, P. TP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm 

Chủ Nhật

24/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                        

                                         TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Bình