Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu - TUẦN 39 (Từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2023)
05:13:00 | 26-09-2023

­­­

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 (Tuần thứ 39, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai 25/9

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Làm việc với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 770 ngày 23/9/2023 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Tổ xác minh của Thanh tra Chính phủ về nội dung tố cáo của công dân (Liên quan đến tài sản khu tập thể Bàu Sen của Công ty Dich vu du lịch dầu khí)

Ủy quyền

Thanh tra TPVT

Thanh tra

Theo GM số 1058 ngày 25/9/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự nghe Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao báo cáo công tác chuẩn tổ chức các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Nghinh Ông thành phố Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT,

P. TCKH, Trung tâm

VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Khảo sát thực địa tại Xưởng cơ khí - Công suất 800 tấn/năm thuộc Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí miền Nam.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 771 ngày 25/9/2023

của UBND TPVT

KCN

Đông Xuyên

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 30: Nghe báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh về đầu tư công và việc bố trí nguồn vượt thu năm 2022

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1059 ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

-18 giờ 30: Họp Thường trực để nghe:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo
Kế hoạch triển khai thí điểm trường học thông minh, thư viện thông minh;

2. Phòng Nội vụ báo cáo KH sắp xếp, bố trí viên chức quản lý trường học.

3. Xem xét đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu về hủy bỏ các Quyết định giao đất đối với 10 hộ dân thuộc dự án Nhà Tang lễ thành phố Vũng Tàu, Phường 11.

4. Phòng TNMT báo cáo về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ của bà Bùi Thị Nghì ở phường Thắng Tam

5. Phòng Tư pháp, TNMT báo cáo việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trịnh Thị Điểm ở P2

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

P. GDĐT, P. NV,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng, Thương,Nghiệp

Thứ Ba

26/9

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, trao học bổng năm 2023

Ủy quyền

 Phòng Nội vụ

P. NV

Theo GM của Hội Khuyến học tỉnh BRVT

Hội trường KS Cao su

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt, Cường

- 08 giờ 00:  Họp làm việc với:

1. Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh, công ty Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh, công ty Quốc Cường Gia Lai nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc cho Doanh nghiệp trong tuần từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023.

2. Công ty Lâm Đường, công ty Hiệp Phát, công ty Hodeco, công ty Quốc Cường Gia Lai về giải quyết khó khăn vướng mắc cho Doanh nghiệp trong tuần từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023

3. Công ty CP PTN BRVT báo cáo về việc đầu tư xây dựng trường học cao cấp FPT tại dự án khu nhà ở Hải Đăng the light city

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân , Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Tiếp Đoàn giám sát theo Quyết định 910-QĐ/TU, ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu và đồng chí Bí thư Thành ủy (làm việc với Văn phòng Thành ủy)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân , Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Làm việc với Sở TNMT về giải quyết thủ tục môi trường cho các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng di dời theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND Tỉnh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT,

P. TNMT

Theo GM số 772 ngày 25/9/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước còn tồn đọng và dự thảo Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN tại tỉnh

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Tiếp Đoàn giám sát theo Quyết định 910-QĐ/TU, ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Văn phòng HĐND và UBND TPVT

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân  Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Thứ Tư

27/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực chuyên đề tháng 9/2023:

  1. Tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023;
  2. Kết quả triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
  3. Phương án triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1796-TB/TU, ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

4. Xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình 143-TTr/UBKT ngày 19/9/2023 của UBKT Thành ủy

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, TTPTĐ, Ban QLDA ĐTXD1, 2

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Kiểm tra thực tế và làm việc với Đảng uỷ, UBND các phường: 4 và 7 về công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P.QLĐT, P.VHTT, UBND P4, UBND P7

Theo GM

của UBND TPVT

UBND các phường 4, 7

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Nghe Tổ vận động (theo Quyết định số 5780/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu) báo cáo kết quả làm việc với các doanh nghiệp

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra tình hình và công tác xử lý vi phạm đất đai, xây dựng

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa theo KH

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Công an tỉnh về các nội dung liên quan DA Trụ sở Công an Thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 30: Dự khảo sát thực địa Dự án TĐC Long Sơn và dự án TĐC phường Thắng Nhất

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ, P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 25-NQ/TW của BCHTW khoa XI, 05 năm thực hiện KL số 43-KL/TW của BBT; 15 năm thực hiện NQ số 25-NQ/TW của BCHTW khoá X, 10 năm thực hiện KL số 80-KL/TW của BCT

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường B

TTHN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Cường

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra thực địa tại Khu lọc hóa dầu Long Sơn, ghi nhận hiện trạng để có cơ sở giải quyết đơn kiến nghị của bà Trần Thi Giang (đại diện các hộ gia đình tại Thôn 3, Rach Già, xã Long Sơn) về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, QLĐT, TTPTQĐ, UBND xã Long Sơn

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 30: Dự họp Tổ công tác 997

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

- 16 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải

Ủy quyền

P. QLĐT

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 19 giờ 30: Dự và trao quà tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại phường 7

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo TB số 1907/TB-UBND ngày 22/9/2023

của UBND TPVT

UBND P7

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng


 

Thứ Năm

28/9

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến

1. Phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư 10 ha trong khu 58 ha, Phường 10 (khu đất 4,72 ha).

 2. Giải quyết kiến nghị của công dân Phùng Mạnh Hùng (120 Lê Hồng Phong, phường 4, TPVT).

3. Dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 28.

4. Công tác cán bộ.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH,

P. TNMT, TTPTĐ

Theo GM

của Thanh ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh, Thương

- 08 giờ 00: Tham gia Đoàn Giám sát HĐND Tỉnh giám sát chuyên đề về “Tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trồng rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng; danh mục các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của UBND Tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng 301

Trụ sở UBND Tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo vụ việc DNTN nhà máy sản xuất nước đá Quốc Hương nợ tiền thuê đất

Ủy quyền

 Phòng TNMT

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai công điện 265 về IUU

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo dự thảo QĐ phân cấp thẩm quyền QĐ cho phép miễn, giảm tiền SDĐ đối với người có công với CM trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 10 giờ 00: Nghe Phòng VHTT báo cáo dự kiến Chương trình Góc nhìn Tháng 10/2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

TTVHTT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND và nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ủy quyền

P. TNMT

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương, Bằng

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Phương thức đầu tư các dự án thành phần trong Khu Công viên văn hóa – đô thị mới Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

Ban CHQD TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Họp thường kỳ Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu tháng 9/2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. VHTT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 14 giờ 00: Dự Hội thi thiết kế Lồng đèn với chủ đề “Biển và Đại dương”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Trung tâm VHTTTT

Theo KH số 7100/KH-UBND  ngày 18/09/2023

Công viên bãi Trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự lễ kết nạp “Hội viên danh dự” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường khối vận

Đ/c Đạt

- 15 giờ 30: Kiểm tra thực tế và làm việc với Đảng uỷ, UBND các phường: 8 và Nguyễn An Ninh về công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P.QLĐT, P.VHTT, UBND P8,

UBND P.NAN

Theo GM

của UBND TPVT

UBND phường 8 và NAN

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00:  Dự họp nghe báo cáo gia hạn thời gian tồn tại công trình Trạm kinh doanh xăng dầu và ga tại 445 Bình Giã, phường 9, TPVT

Ủy quyền

P. TNMT

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 18 giờ 00: Dự Chương trình Đêm Hội trăng rằm

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH,

Trung tâm

VHTTTT,

Thành Đoàn

Theo GM

của UBND TPVT

Công viên bãi Trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng
 

Thứ Sáu


 

29/9

Sáng

- 07 giờ 30: Dự khai mạc Hội thi nghiệp vụ PCCC và CNCH

Ủy quyền

 CA TPVT

Công an TPVT

Theo GM

của Công an tỉnh

Công viên

TP Bà Rịa

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

-08 giờ 00: Họp Thường trực nghe phòng QLĐT báo cáo:

1. Về rà soát quy hoạch treo, DA treo.

2. Điều chỉnh QH phân khu Nam Vũng Tàu và quy hoạch chi tiết Công viên Bàu Sen;

3. Báo cáo UBND tỉnh về PA QHCT khu 24ha.

4. Việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Khu biệt thự Thanh Bình, P10.

5. Việc rà soát quy hoạch đối với dự án Văn phòng kết hợp nhà ở chung cư thương mại Hoàng Gia tại P. NAN.

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 10 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Hội nghị sơ kết đánh giá tình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ, giải pháp triển khai 3 tháng cuối năm 2023

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

P. TCKH, VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 16 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

Ủy quyền

P. TNMT

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 16 giờ 30: Dự kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

TTr. UBND

VP

Văn phòng

Thành ủy

KS Imperial

(159 Thùy Vân, P.TT)

Đ/c Đạt
 

Thứ Bảy


 

30/9

Sáng

- 05 giờ 30: Dự Lễ Nghinh Ông trên biển

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Tại Cầu Đá

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 07 giờ 30: Dự Lễ công bố Quyết định đưa lễ hội Nghinh Ông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội Nghinh Ông thành phố Vũng Tàu năm 2023.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. VHTT

TTVHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

Công viên Bãi trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của:

1. Bà Trần Thị Kim Loan, địa chỉ: 08 Võ Thị Sáu, Phường 2, thành phố Vũng Tàu.

2. Ông Hoàng Ngọc Thành, địa chỉ số 08, đường Võ Thị Sáu, Phường 2, thành phố Vũng Tàu

3. Ông Hoàng Hữu Nguyên, địa chỉ số 08, đường Võ Thị Sáu, Phường 2, thành phố Vũng Tàu

4. Kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Lan (thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất đến Trương Công Định), Phường 1.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thanh tra, P. TNMT, TTPQTĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 16 giờ 30: Dự kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

TTr. UBND

VP

Theo GM của BTC

KS Imperial

(159 Thùy Vân, P.TT)

Đ/c Đạt

- 19 giờ 00: Dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam – Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Vân 

Chủ Nhật

01/10

Sáng

- 06 giờ 00: Dự Ngày hội xe đạp mở rộng thành phố Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Công viên Cột cờ Bãi sau

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

- 14 giờ 30: Dự Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam và tìm hiểu về lịch sử văn hóa Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

TTVHTT

P. GDĐT

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

Đình thần Thắng Tam

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Đình Bình