Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu - TUẦN 42 (Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2023)
04:01:00 | 17-10-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 (Tuần thứ   42, từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

(16/10)

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nghiệp

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra thực hiện công tác quốc phòng đối với UBND tỉnh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM số 1160/GM-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Thành phố Vũng Tàu năm 2023

TTr. UBND

MTTQ TPVT

Theo GM

của UBMTTQ

Hội trường khối vận

(04 HHT)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự công Lễ bố quyết định về công tác cán bộ

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 30: Họp tổ công tác rà soát khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 cá nhân ở phường 11, thành phố Vũng Tàu (cả ngày)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM 1164 ngày 13/10/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự phiên họp thứ hai Tổ công tác CCTTHC của TTCP trực tuyến với các địa phương

TTr. UBND

P. NV

Theo GM số 1167 ngày 13/10/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (419)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

Chiều

- 14 giờ 00: Kiểm tra thực tế và làm việc với Đảng uỷ, UBND các phường: 1 và 3 về công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P.QLĐT, P.VHTT, CATP

Theo GM

của UBND TPVT

UBND phường 1, 3

Đ/c Đạt

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Họp nghe Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT báo cáo đề xuất bố trí, sắp xếp viên chức dôi dư và chuyển theo nguyện vọng

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Ba

17/10

Sáng

- 06 giờ 45: Dự Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM số 848/GM-UBND ngày 13/10/2023 của UBND TPVT

THCS

Ngô Sỹ Liên

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 07 giờ 45: Nghe báo cáo việc chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường 5, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự họp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPNVN và Ngày Phụ nữ VN 20/10

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Hội LHPN Tỉnh

HT A

TTHN Tỉnh

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định giá đất TPVT

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Thương

- 10 giờ 00: Dữ họp nghe báo cáo các nội dung:

1. Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế ban đêm;

2. BCĐ Phát triển đánh giá công tác 09 tháng đều năm

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT,

 P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban An toàn giao thông tỉnh về tình hình 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Họp nghe BCĐ PCGDXMC các phường, xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa phương

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp làm việc với Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giải quyết vướng mắc khi triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo dự thảo tờ HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế

TTr. UBND

Chi Cục Thuế

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 16  giờ 00: Nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 báo cáo phương án trang trí Lễ Noel và Tết Dương lịch 2024;

- 18 giờ  00: Công ty CP DV môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu báo cáo về Phương án đề xuất chiếu sáng đô thị

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH,

 P. QLĐT, Công ty CP DV MT&CTĐT Vũng Tàu

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Tư

18/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra của 03 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ thành lập

2.  Công tác tổ chức, cán bộ.

3. UBND Thành phố báo cáo tiến độ thực hiện dự án Chung cư TĐC Thắng Tam, dự án đường 994, Trụ sở Công an Thành phố.

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, P. NV,  Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình, Đ/c Hùng

Đ/c Nguyệt, Bằng

- 08 giờ 00: Kiểm tra thực tế và làm việc với Đảng uỷ, UBND các phường: 2 và Thắng Tam về công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P.QLĐT, P.VHTT, CATP

Theo GM

của UBND TPVT

UBND phường 2, Thắng Tam

Đ/c Đạt

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Vũng Tàu lần thứ XII năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn công tác Toà án nhân dân tối cao về khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo về các dự án Trục đường Thùy Vân; Quy hoạch DA TĐC Phường 12; Nhà ở xã hội Phường 10, Phường 12

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của UBND TPVT

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Kiểm tra hiện trạng các tuyến đường đã thi công tại dự án Khu trung tâm Chí Linh do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư để tiến hành tiếp nhận bàn giao theo quy định.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

Tại thực địa

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ dự án trường MN Rạch Dừa, THCS Hàn Thuyên

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TNMT

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp tập thể UBND tỉnh:

1. Nghe b/c quy định điều kiện, tiêu chuẩn quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất NN quản lý nằm trong khu đất thực hiện dự án thành dự án độc lập;

2. Các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 20213

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các Dự án:

1. Đường Thống Nhất (nối dài) Phường 3 (tính tiền thuê nhà cho 19 hộ);

2. Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12 (28 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

Thứ Năm

19/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty XSKT tỉnh

TTr. UBND

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

Khách sạn Pullman

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra hiện trạng các tuyến đường đã thi công tại dự án Khu trung tâm Chí Linh do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư để tiến hành tiếp nhận bàn giao theo quy định.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT,

P. TCKH

Theo GM

 của UBND TPVT

Tại thực địa

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Sở Nội vụ, BHXH tỉnh liên quan đến giải quyết chế độ BHXH đối với ông Vũ Quốc Tuấn.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 30: Nghe báo cáo tiến độ: các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội, khu đô thị.

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố:

1. Nghe P. Tư pháp, TNMT báo cáo việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trịnh Thị Điểm ở P2

2. Nghe P. Tư pháp, TNMT báo cáo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai để thu hồi đất công bị chiếm dụng tại Cù lao Bến Đình.

3. Nghe P. TNMT báo cáo đề xuất việc thi hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng 623,9m2 đất tại Phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu giữa ông Trần Văn Của và ông (bà) Phạm Văn Bính-Vũ Thị Trang.

4. Nghe phòng Kinh tế báo cáo việc đề xuất các giải pháp quản lý với các trường hợp buôn bán hàng rong tại khu vực bãi Sau

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. TP,

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Cần

Thứ Sáu

20/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố Vũng Tàu để thảo luận, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu  

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường các dự án:

1. Khu Trung tâm Chí Linh, Phường 10, phường Thắng Nhất (10 hộ)

2. Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu (Tỉnh lộ 994 - thuộc Phường 12 và xã Long Sơn (34 hộ).

Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Tiếp công dân ông Trương Chí An

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban TCD

P.VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Nghe báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo về công tác BTGPMB các dự án do Ban QLDA ĐTXD 1 làm Chủ đầu tư

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trao đổi giữa các địa phương Vùng Đông Nam Bộ Quý III năm 2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

Khu du lịch

Hồ Tràm Strip,

Xuyên Mộc

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự tổng kết hoạt động Hè thành phố Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Thành Đoàn

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Phạm Văn Chí, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.

2. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Thứ Bảy

21/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

22/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Đình Bình