Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu - TUẦN 45 (Từ ngày 06/11-12/11/2023)
01:32:00 | 07-11-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

 (Tuần thứ 45, từ ngày 06/10/2023 đến ngày 12/11/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

06/11

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng quản lý du lịch bền vững và chiến lược phát triển điểm đến du lịch năm 2023 (phần học tại tỉnh bà rịa - vũng tàu) (05 ngày - từ ngày 06/11-10/11/2023)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

Theo KH

Đ/c Đạt

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến Thường kỳ UBND tình tháng 10, 10 tháng năm 2023

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1261 ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Đỉnh

- 11 giờ 00: Dự họp trực tuyến tập thể UBND tỉnh về phân chia dự án đầu tư năm 2024

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1262 ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Chủ tịch

P. NV,

CA TPVT

Theo GM số 1064 ngày 03/11/2023 của Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban TVTU

Đ/c Bình

- 17 giờ 45: Làm việc với nhóm nghiên cứu của UEH về xây dựng Đề án thực hiện NQ 24

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. VHTT

Theo GM số 923 ngày 05/11/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng

- 19 giờ 30: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe:

1. Nghe các cơ quan liên quan báo cáo các nội dung theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở;

2. Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp các trường hợp UBND thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường về đất chưa phù hợp theo Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

3. Nghe Thanh tra thành phố Vũng Tàu báo cáo kết quả thanh tra việc cấp 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chuyển nhượng, tách thửa liên quan đến đất hộ ông Nguyễn Tất Chín tại hẻm số 850, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH,

P. TNMT, TTPTQĐ, Thanh tra

Theo GM số 925 ngày 06/11/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Hằng, Thương

Thứ Ba

07/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, Nhà đầu tư

Ủy quyền

P. TCKH

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

Hội trường B

TTHN tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri Phường 1, 2, 3, Thắng Tam trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 01 - HĐND Tỉnh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

Hội trường 76, TCĐ

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri Nguyễn An Ninh trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 02 - HĐND Tỉnh

TVUB

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND Nguyễn An Ninh

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri phường Thắng Nhất trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 03 - HĐND Tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND Phường

Thắng Nhất

Đ/c  Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 30: Dự trực tuyến Hội nghị - Tập huấn trực tuyến và trực tiếp liên quan đến các Hoạt động Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng.

Ủy quyền P. KT

P. KT

Theo GM số 926 ngày 06/11/2023 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri Phường 4, 5, 7 trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 01 - HĐND Tỉnh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

Hội trường UBND

Phường 7

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri phường Thắng Nhì trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 02 - HĐND Tỉnh

TVUB

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND phường Thắng Nhì

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri Phường 11 trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 03 - HĐND Tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND Phường 11

Đ/c Hùng

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường 5, thành phố Vũng Tàu

Ủy quyền

Phòng Kinh tế

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Nghe báo cáo các nội dung:

1. Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế ban đêm;

2. BCĐ Phát triển đánh giá công tác 09 tháng đều năm

Ủy quyền

Phòng Kinh tế

P. VHTT, P. KT

Theo GM số 1265 ngày 06/11/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 17 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 959 ngày 06/11/2023

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 17 giờ 45: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

  1. Công tác tổ chức cán bộ
  2. Cho chủ trương bắn pháo hoa Tết Nguyên đán
  3. Cho chủ trương về tạm ứng vốn chi BTGPMB dự án đường Chu Mạnh Trinh

Thông qua dự thảo báo cáo tiếp làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. TCKH, Ban CHQS TPVT

Theo GM số 960 ngày 06/11/2023

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hương

Đ/c Nguyệt, Bằng

Thứ Tư

08/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri phường 10 trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 02 - HĐND Tỉnh

TVUB

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND phường 10

Đ/c Đạt

Đ/c

Sỹ

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri phường 12 trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 03 - HĐND Tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND Phường 12

Đ/c Hùng

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo các vướng mắc các dự án TTCL; Khu đất dự án BV Vũng Tàu, Đường Hàng Điều 4

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến thành viên hội đồng về thẩm định hồ sơ, nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Côn Đảo, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo VB số 7553 ngày 06/11/2023 của Sở TNMT

Sở TNMT

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri Long Sơn trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Tổ đại biểu số 03 - HĐND Tỉnh

TVUB

VP

Theo KH số 36/KH-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND xã Long Sơn

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thông báo sơ bộ kết quả thanh tra đối với UBND tỉnh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 16 giờ 00: Tiếp công dân – bà Vũ Thị Hồng Oanh, Phường 12, TPVT

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 924 ngày 06/11/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Thứ Năm

09/11

Sáng

- 07 giờ 30: Dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2023 với Sư đoàn 302

Đ/c Chủ tịch

Bộ CHQS tỉnh

Theo Kế hoạch của Bộ Tư lệnh K7

Theo kế hoạch

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

-  08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng địa bàn thành phố Vũng Tàu (07 ngày – từ ngày 09/11-15/11/2023).

TTr. UBND

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM số 1967 ngày 27/10/2023 của Đoàn

Thanh tra

PH 3

87 LTK

Đ/c Hùng

Đ/ c Bằng, Sỹ

- 08 giờ 00: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban TVTU

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00:  Nghe báo cáo tiến độ dự án đường bộ cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu và đường ven biển 994

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng kinh phí NSNN do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh

Ủy quyền

Phòng QLĐT

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh BR-VT lần thứ XII- 2024

Ủy quyền

P. GDĐT

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp làm việc với tập thể Phòng TNMT nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và khó khăn, vướng mắc.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 16 giờ 00: Họp nghe báo cáo việc lập bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe:

1. Nghe Phòng Nội vụ báo cáo về công tác nhân sự; 

2. Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo xin ý kiến về Đề án thành lập trường THCS và THPT Bạch Đằng, xã Long Sơn; 

3. Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện Đề án thí điểm phát triển trường THCS Nguyễn An Ninh chất lượng cao tại thành phố Vũng Tàu; 

4. Phòng Tư pháp, TNMT báo cáo:

- Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai để thu hồi đất công bị chiếm dụng tại Cù lao Bến Đình.

- Kết quả rà soát việc ban hành quyết định giao đất, cấp GCN tại dự án Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ E261 và đề xuất hướng xử lý, khắc phục.

5. Công tác lập điều chỉnh QHCT 1/500 KDC cải tạo, chỉnh trang P10

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. NV,

P. GDĐT

P. TNMT, P. TP,

 P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng, Nghiệp, Sỹ

Thứ Sáu

10/11

Sáng

- 08 giờ 30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023”

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023”

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo dự án Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Thanh tra Chính phủ về giải quyết khiếu nại

TTr. UBND

P. TNMT, Thanh tra

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo phương án Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB số 722/TB-UBND ngày 27/9/2023

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Sở TNMT để rà soát, thống nhất các nội dung Thành phố đã kiến nghị nhưng chưa được hướng dẫn.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

Theo GM

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự ngày thành lập Hội Cựu CAND thành phố Vũng Tàu.

TTr. UBND

CA TPVT

Theo GM của CA TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Thứ Bảy

11/11

Sáng

- 08 giờ 00: Họp HĐBT dự án Trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu (50 hộ).

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Kiểm tra thực tế về đất đai, xây dựng ven biển, trên núi và một số điểm nóng trên địa bàn thành phố

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

12/11

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

  (Đã ký)

Nguyễn Đình Bình