LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TUẦN 46 (13/11/ đến 19/11/2023)
06:15:00 | 14-11-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CÔNG TÁC

 (Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2023 đến ngày 18/11/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

13/11

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- Đi công tác Thái Lan (12-18/11/2023)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 219 ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh

Thái Lan

Đ/c Đạt

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT,

P. NV

Theo GM số 1290 ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự nghe công bố quyết định thanh tra tổng mức đầu tư dối với DA Nhà tang lễ

TTr. UBND

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 2054 ngày 11/11/2023 của ĐTT-  Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh về tình hình giải quyết dự án trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo Công văn số 7254-CV/TU của Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 1070 ngày 10/11/2023 Tỉnh ủy

PH BTV Tỉnh uỷ

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Tết Dương lịch, tết nguyên đán 2024.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT, Phòng LĐTBXH

Theo GM số 1292 ngày 13/11/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Kế hoạch thẩm tra các Tờ trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Ủy quyền

P. TCKH

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 1070 ngày 10/11/2023 Tỉnh ủy

PH BTV Tỉnh uỷ

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Họp HĐBT xét duyệt các dự án: 1. Đường vào trường THCS Phường 12,

2. Trung tâm VHHTCĐ Phường 12,

3. Trường MN Phường Rạch Dừa

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. TNMT

TTPTQĐ

Theo GM số 942 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Thứ Ba

14/11

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA: Trụ sở Công an TPVT; Nạo vét kênh BĐ; lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thuỳ Vân; đoạn đường Nguyễn Phong Sắc.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 947 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Nghe các cơ quan báo cáo, rà soát công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức Tuần lễ du lịch tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. VHTT,

P. KT

Theo GM số 943 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn - núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 940 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Làm việc với Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Đạt, ông Bùi Ngọc Du, ông Lương Mạnh Hùng có đất bị thu hồi tại thành phố Vũng Tàu

Ủy quyền

 Thanh tra

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM số 948 ngày 13/11/2023 của UBND TPVT

HT

 89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo công tác tổ chức tuần lễ Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. VHTT,

P. KT

Theo GM số 1299 ngày 13/11/2023

của UBND Tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ diễn tập phương án chữa cháy, CNCH, xử lý tràn đổ hoá chất tại Công ty TNHH Hoá chất Hyosung Vina

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Công an TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 1291 ngày 13/11/2023

của UBND Tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo danh mục đất rừng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. KT,

P. TNMT

Theo GM số 1301 ngày 14/11/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 15 giờ 30: Dự làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023

Ủy quyền P. KT

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Thứ Tư

15/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp về tình hình xây dựng các Đề án thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 1067 ngày 10/11/2023

của Tỉnh uỷ

Phòng họp BTV Tỉnh uỷ

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Đến dự Hội nghị trực tuyến “Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững”

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 1296 ngày 13/11/2023

của UBND Tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 09 giờ 00: Họp giải quyết vướng mắc về Phương án ứng tiền bồi thường, phương án bố trí TĐC, đất ở mới và rà soát nguồn gốc đất 03 hộ đã có QĐ cưỡng chế thuộc dự án Khu Trung tâm Chí Linh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt dự án Khu trung tâm chí linh, phường 10

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 951 ngày 14/11/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp các giải pháp tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra 216

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 1303 ngày 14/11/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự họp nghe Phòng Văn hóa và Thông tin, Công ty CP Việt Nam MTB Series báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức giải chạy Vung Tau City Trail lần thứ II

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 30: Dự Hội nghị lấy ý kiến Hội Kiến trúc sư về Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 946 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 30: Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm VHTTTT báo cáo Kế hoạch tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Vũng Tàu lần thứ XII

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. GDĐT,

P. VHTT,

Trung tâm VHTTTT

Theo GM số 953 ngày 15/11/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Năm

16/11

Sáng

- 07 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường THCS Nguyễn Gia Thiều và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM của trường THCS Nguyễn Gia Thiều

trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TP,

 P. NV

Theo GM số 119 ngày 14/11/2023 của BTC Tỉnh ủy

HT

Thành ủy

04 HHT

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Họp UBND tỉnh về các nội dung:

1. Nghe báo cáo rà soát tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng theo Kế hoạch 262-KH/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vụ việc liên quan đến Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân;

2. Nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra liên quan vụ việc của Doanh nghiệp tư nhân nhà máy sản xuất nước đá Quốc Hương.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 1307 ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ PAQH chi tiết 1/500 khu nhà ở số 1, phường 12 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 939 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Họp mặt kỷ niệm 93 năm Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM ngày 08/11/2023 của MTTQ

HT

 Thành ủy

76 TCĐ

Đ/c Đạt

- 10 giờ 30: Nghe Công ty TNHH Yah Solution báo cáo các nội dung liên quan Ngày hội ẩm thực Năm Châu Vũng Tàu năm 2023 tại thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thuấn,

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 956 ngày 16/11/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình thi hành án chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TP,

 P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 1308 ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Làm việc với Bảo hiểm xã hội Thành phố về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch BHYT năm 2023

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

BHXH,
P. Y tế

Theo GM số 959 ngày 16/11/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 30: Làm việc với Trưởng phòng LĐTBXH về thực hiện các giải pháp giảm nghèo năm 2023

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

Phòng

LĐTBXH

Theo GM số 958 ngày 16/11/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ 167 (HOẢN HỌP)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1306 ngày 14/11/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Sáu

17/11

Sáng

- 07 giờ 00: Họp tập thể UBND về việc xin ý kiến trinh các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp lần thứ Mười -HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM 960 ngày 16/11/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Họp liên quan đến đất Công an Thành phố với Công an tỉnh

Đ/c Thuấn,

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Thăm và chúc mừng các đơn vị, nhà giáo nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. GDĐT,

VP

Theo TB số 2105 ngày 14/11/2023

của UBND TPVT

Tại các đơn vị đến thăm

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc Thành phố

Ủy quyền P. NV

P. NV

Theo GM số 10 ngày 14/11/2023

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ- bà Vũ Thị Hồng Oanh, Phường 12, TPVT

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 945 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) của Ủy ban MTTQVN Thành phố

TTr. UBND

VP

Theo GM

 của MTTQ tỉnh

HT B

TTHN tỉnh

Đ/c Đạt

- 09 giờ 30: Họp rà soát các bất cập của các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Chiều

- 13 giờ 00: Họp tập thể UBND tỉnh thông qua các nội dung:

1) Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

 2) Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

3) Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

4) Nghị quyết dừng thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hưởng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019.

5) Báo cáo tình hình thực hiện xử lý các dự án vốn doanh nghiệp chậm triển khai trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2023 và các nhiệm vụ năm 2024.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1313 ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 13 giờ 30: Tham dự diễn đàn phát triển du lịch Việt Nam 2023

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 467 ngày 06/11/2023 của Báo văn hóa

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Nghe UBND Thành phố báo cáo giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án và hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Đ /c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 963 ngày 16/11/2023 của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Họp trực tuyến qua PM Zoom -VPĐP NTM Trung ương tổ chức cuộc họp trực tuyến để góp ý đối với hồ sơ của TP Vũng Tàu

Ủy quyền P. KT

P. KT

Theo tin nhắn zalo ngày 16/11/2023 của VPĐPTU

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC

Ủy quyền

CA TPVT

Công an TPVT

Theo GM số 941 ngày 13/11/2023

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để xem xét về một số vụ việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Vụ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, trú tại LK2-26 Vô Chí Công, khu nhà ở Khang Linh, phường 10

Ủy quyền

 P. TNMT

P. TNMT

Theo GM số 1310 ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh

Trụ sở TCD tỉnh (588/1 đường CMT8, TPBR)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Bảy

18/11

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra thực tế về đất đai, xây dựng ven biển, trên núi và một số điểm nóng trên địa bàn thành phố

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

- 17 giờ 30: Dự lễ kỷ niệm Haduco thập kỷ chuyển đổi

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM của Công ty VP hàng hải dầu khí

 Hải Dương

Khách sạn Pullman

Đ/c Đạt

Chủ Nhật

19/11

Sáng

- 06 giờ 00: Dự khai mạc Giải đi bộ leo núi Hải Đăng gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Đ/c Hương,

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

P. VHTT

Trung tâm TVHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

Công viên tam giác Bãi Trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Đình Bình