Lịch công tác tuần của thường trực UBND thành phố Vũng Tàu - Tuần 48 (27/11/2023-03/12/2023)
04:14:00 | 28-11-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

 (Tuần thứ 48, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

27/11

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

Chiều

- 15 giờ 00: Dự buổi phỏng vấn kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức cấp xã vị trí việc làm Văn phòng – Thống kê thuộc UBND phường Thắng Nhì

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM 996 ngày 27/11/2023

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 15 giờ 30: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe các đơn vị báo cáo:

1. Cho ý kiến về Lễ hội ẩm thực 5 châu, đêm Noel và Countdown

2. Đề xuất thực hiện dự án đường Hồ Quý Ly theo 2 giai đoạn.

3. Dự toán dịch vụ công ích năm 2024.

4. Các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án hành chính: Phạm Thanh Liêm, Phạm Văn Bạch, Hoàng Bùi Hường…

5. Các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phức tạp, diện tích lớn: Trịnh Minh Tiến, Trịnh Minh Bình, Trịnh Thị Kim Oanh, Huỳnh Thị Bé, Đinh Tấn Khanh, Châu Đông Thành Thiện.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT,

P. TCKH,

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hùng

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng, Sỹ, Hằng, Cần

Thứ Ba

28/11

Sáng

- 08 giờ 00: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Bộ Chính trị khóa XIII

Đ/c Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 224 ngày 23/11/2023 của BTGTU

Hội trường B TT

Hội nghị

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra thực tế về đất đai, xây dựng ven biển, trên núi và một số điểm nóng trên địa bàn thành phố

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm VHTTTT về việc thực hiện nhiệm vụ, kinh phí hoạt động.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Trung tâm

VHTTTT

P. VHTT

P. NV

P.TCKH

Theo GM số 995 ngày 27/11/2023

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Họp nghe các cơ quan báo cáo Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Người Công giáo yêu nước” năm 2023

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Trung tâm VHTTTT

P. VHTT

P. NV

P.TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Ủy quyền P. NV

P. NV

Theo GM số 997 ngày 27/11/203

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

Chiều

- 13 giờ 30: Dự họp thống nhất việc đề xuất giao chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (Tờ trình số 76/TTr-SDL ngày 03/11/2023 của Sở Du lịch)

Ủy quyền

P. VHTT

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo các Dư án nhà ở, Khu đô thị chậm triển khai

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

NHCSXH TPVT

Theo GM số 1337 ngày 27/11/2023

của NHCSXH tỉnh

Hội trường CN NHCSXH tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. ông Lê Minh Đức, 672 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu;

2. Ông Nguyễn Thế Việt – liên quan dự án đường Hồ Quý Ly

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Thứ Tư

29/11

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN, xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Nghe Ban kinh tế-xã hội - HĐND Thành phố báo cáo nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 10

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể các dự án

Ủy quyền

P.TCKH

P.TCKH

Theo GM

 của UBND TPVT

PH2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Công ty TNHH J8 về phối hợp thực hiện chương trình “Honda Biker Rally” tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30: Nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo đề xuất nâng cấp Trang thông tin điện tử du lịch thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT,

Trung tâm QLHTKDL

VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Dự làm việc về nội dung phương án xử lý khu đất Cụm 3, thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 64 ngày 24/11/2023 của VP Tỉnh ủy

VPTU

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 09 giờ 30: Họp rà soát các bất cập của các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c  Sỹ

- 08 giờ 00: Tập huấn Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Ủy quyền

P. Tư pháp

P. TP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Tiếp đoàn Ban Chỉ đạo kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các nội dung của đề án 06/CP theo kế hoạch số 69/KH-BCĐ ngày 10/4/2023 của ban chỉ đạo triển khai đề án 06/CP

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

CA TPVT

Theo GM số 994 ngày 27/11/2023 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy:

  1. Làm việc với Ủy ban MTTQVN Tỉnh về công tác nhân sự Đại hội đại biểu MTTQVN Thành phố.
  2. Nghe UBND Thành phố báo cáo việc xây dựng liên quan đến tôn giáo tại địa bàn Phường 12.
  3. Tờ trình 9368/TTr-UBND ngày 24/11/2023 của UBND TPVT.
  4. Công tác cán bộ.
  5. Một số nội dung khác.

Đ/c Chủ tịch, Hương,

Phó Chủ tịch

P. NV,

P. TNMT, P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH BTV Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng, Nghiệp, Nguyệt

- 14 giờ 00: Dự họp BCS đảng cho ý kiến báo cáo công tác Thi hành án Hành chính

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TP,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 15 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh: cho ý kiến các vụ việc Công ty Cổ phần May xuất khẩu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 17 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy:

1. Công tác cán bộ.

2. Dự thảo đề cương Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2025-2045 tầm nhìn 2050.

3. Báo có số 9155/BC-UBND ngày 20/11/2023 của UBND Thành phố.

4. Tờ trình 9368/TTr-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Thành phố.

5. Tờ trình 9216/TTr-UBND ngày 21/11/2023 của UBND Thành phố.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, P. KT

Theo GM

của Thành ủy

PH BTV Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Bằng, Nghiệp, Cần

Thứ Năm

30/11

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2023 của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM của Ban CHQS TPVT

HT BCH Quân sự

TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố làm việc với tập thể Phòng TNMT nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và khó khăn, vướng mắc.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Thứ Sáu, Quốc hội khóa XV

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 79 ngày 20/11/2023 của MTTQVN TPVT

Hội trường Khối vận TPVT

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp thường kỳ UBND thành phố Vũng Tàu tháng 11 năm 2023

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH, VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Ban LĐVP

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp Giao ban khối văn hóa xã hội

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Sở KHĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo tiến độ đấu giá các khu đất công

Ủy quyền

 P. TNMT

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (207)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 16 giờ 00: Tham dự Lễ hội Miếu bà ngũ hành - Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của BTC

Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Sáu

01/12

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM số 1084 ngày 24/11/2023

của Tỉnh uỷ

Phòng họp Ban Thường vụ TU

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và thế giới 06 tháng cuối năm 2023 (cả ngày)

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH số 324 ngày 21/11/2023 của Thành ủy

Hội trường Thành ủy (số 04 HHT

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của Tỉnh uỷ

Phòng họp Ban Thường vụ TU

Đ/c Bình

Thứ Bảy

02/12

Sáng

- 07 giờ 00: Dự Lễ mitting hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.LĐTBXH

Theo GM

 của UBND TPVT

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị thảo luận Tổ của đại biểu HĐND Tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười Bảy - HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH

HĐND tỉnh

Trung tâm

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Dự thẩm tra Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; tài chính ngân sách, đầu tư công

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo Kh số 48 ngày 24/11/2023 của Ban KTNS

VPĐĐBQH

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

03/12

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)   

Nguyễn Đình Bình