Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố Vũng Tàu trong năm 2023
12:49:00 | 11-08-2023