Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022
10:48:00 | 08-08-2022

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Số lượng biên chế cần tuyển dụng: 35 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 12 chỉ tiêu;

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu;

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 09 chỉ tiêu;

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 07 chỉ tiêu.

(đính kèm theo Phụ lục 1 Quyết định số 10186/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu _Tải tại đây).

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập được đăng ký tuyển dụng:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

4. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

4.1. Tiêu chuẩn chung

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Về ngành, chuyên ngành đào tạo: thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số 10186/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

d) Trình độ tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và tương đương.

đ) Yêu cầu khác:  Đối với chức danh Tư pháp – Hộ tịch yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng

5.1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển.

5.2. Nội dung và hình thức thi tuyển:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

6. Xác định người trúng tuyển:

Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

UBND thành phố Vũng Tàu sẽ có thông báo cụ thể.

8. Phiếu đăng ký dự tuyển:

8.1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu _Tải tại đây

-  Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; chịu trách nhiệm về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.

- Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo (theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP).

8.2. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 05 tháng 8 năm 2022 đến ngày 04 tháng 9 năm 2022.

- Buổi sáng: từ 7h30 phút đến 11h30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h00 phút.

8.3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512.109.

8.4. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Nộp trực tiếp:

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp và nhận biên nhận tại: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512.109.

Việc nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Nộp theo đường bưu chính:

- Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển đến địa chỉ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512.109. Đồng thời, gửi kèm theo bản chụp Phiếu gửi theo đường bưu chính qua email: noivu@vungtau.baria-vungtau.gov.vn.

- Phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời hạn quy định là Phiếu được Bưu điện chuyển giao đến Phòng Nội vụ trong thời gian từ ngày 05 tháng 8 năm 2022 đến ngày 04 tháng 9 năm 2022.

Chú ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển cần mang theo: Bản chính các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) để đối chiếu với Phiếu đăng ký dự tuyển với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng; giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) khi nộp trực tiếp; hoặc chụp các nội dung trên gửi qua email: noivu@vungtau.baria-vungtau.gov.vn khi nộp qua đường bưu chính.

9. Lệ phí tuyển dụng

- Thí sinh đăng ký thi tuyển công chức được xét duyệt đủ điều kiện dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí thi tuyển theo mức quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Lệ phí và thời gian nộp: UBND thành phố Vũng Tàu xẽ có thông báo cụ thể.

Trong quá trình nộp Phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm đề nghị liên hệ UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Nội vụ), địa chỉ: Số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512.109.