Mời tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
08:30:00 | 30-08-2022

Thành ủy Vũng Tàu vừa có văn bản triển khai cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đối tượng tham gia rộng rãi bao gồm phóng viên, văn nghệ sỹ, các cây viết chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nhân dân sinh sống và làm việc bên trong và bên ngoài Thành phố.

Nội dung tác phẩm dự thi: Thể hiện chân thực tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có tính phát hiện, tính chân thật cao, ghi nhận những tấm gương về lối sống đẹp, giản dị; những sáng kiến mới, cách làm hay, thiết thực của những tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị đem lại hiệu quả tích cực trong công tác và trong cuộc sống. Phê phán những tiêu cực nãy sinh trong đời sống xã hội, đi ngược lại tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cơ cấu giải thưởng có 2 giải A cho tác phẩm báo chí, 2 giải A cho tác phẩm văn học nghệ thuật mỗi giải trị giá 25 triệu đồng; 3 giải B cho 2 nhóm thể loại mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C cho mỗi nhóm thể loại trị giá mỗi giải 15 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi loại trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.

Thời gian nhận tác phẩm gồm 2 đợt: Đợt 1 từ tháng 8/2022 đến hết tháng 3/2023; Đợt 2 từ 01/4/2023 đến hết tháng 3/2025. Nơi nhận bài dự thi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT