Phường 4 triển khai thanh toán điện tử các dịch vụ công tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả"
05:00:00 | 31-08-2022

Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND phường; đồng thời đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, UBND Phường 4 triển khai áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối với các dịch vụ công tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả”, cụ thể như sau:

1. Các dịch vụ công và thủ tục hành chính được áp dụng bổ sung hình thức thanh toán điện tử:

Áp dụng bổ sung hình thức thanh toán điện tử đối với các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí trong lĩnh vực Sao y – chứng thực, Tư pháp – Hộ tịch tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” UBND Phường 4, thành phố Vũng Tàu.

“ Người dân thanh toán lệ phí bằng cách quét mã QR”

2. Thời gian thực hiện: từ tháng 7 năm 2022.

3. Tổ chức thực hiện:

Khi thực hiện các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả”, ngoài hình thức thanh toán bằng tiền mặt, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện thanh toán điện tử thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc scan mã QR để thanh toán thông qua các ứng dụng của ngân hàng.

Số tài khoản thực hiện thanh toán điện tử của UBND Phường 4:

- Tài khoản thực hiện thu phí, lệ phí: 6090201022400 ngân hàng Agribank./.

                                                                                         Tin, ảnh: Nguyễn Hạnh, BTT