Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
05:11:00 | 21-01-2023

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Ngày 11/01/2023, Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành Công văn số 25/TTCS-TTTH về việc tuyên truyền Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

1. Thông tin về nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đặc biệt, tập trung một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở như:

- Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

- Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

- Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

- Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

- Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Thông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân:

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) và gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai@monre.gov.vn

 3. Thông tin về thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023.

(Nguồn: Văn bản số 107/STTTT-TTBCXB, Tuệ Lâm, BBT)