Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 10 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị do Nhà nước thu hồi đất để Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong)
12:43:00 | 13-10-2023

Ngày 27/9/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6055/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 10 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị do Nhà nước thu hồi đất để Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), Phường 8. Trong đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung là 3.277.364.927 đồng.

Theo đó, UBND Thành phố ban hành 10 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 10 hộ gia đình, cá nhân sau:

1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ liên hệ 14Đ đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ: 663.040.000 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6056/QĐ-UBND)

2. ông (bà) Nguyễn Thị Kim Ánh, địa chỉ 79 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ: 116.953.800 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6057/QĐ-UBND)

3. ông (bà) Đặng Văn Hữu - Hoàng Thị Thái Lan, địa chỉ 84 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 49.521.050 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6058/QĐ-UBND)

4. bà Nguyễn Thị Lập và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật của ông Đinh Xuân Lâm (ông Lâm đã chết), địa chỉ 28 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 174.758.600 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6059/QĐ-UBND)

5. ông (bà) Nguyễn Quý Sơn - Nguyễn Tỷ Tước, ông Nguyễn Lập Nhụ, địa chỉ 16A Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 477.681.400 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6060/QĐ-UBND)

6. ông (bà) Nguyễn Diệu Thủy, địa chỉ 51 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 574.550.800 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6061/QĐ-UBND)

7. ông (bà) Đặng Văn Bình - Dương Ngọc Yến, địa chỉ 11 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tà được bồi thường, hỗ trợ 652.192.800 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6062/QĐ-UBND)

8. ông (bà) Nguyễn Công Vượng - Nguyễn Thị Bích Phượng, địa chỉ 32 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 347.526.820 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6063/QĐ-UBND)

9. ông (bà) Trịnh Thị Nầm, địa chỉ 80 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 156.877.600 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6064/QĐ-UBND)

10. ông (bà) Trịnh Văn Lịch - Trần Thị Hồng, địa chỉ 101 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành phố Vũng Tàu được mua 01 căn hộ chung cư tái định cư tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (chi tiết xem tại Quyết định số 6065/QĐ-UBND)

Tại các Quyết định trên, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các ông (bà) thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) có trách nhiệm tháo dở, di dời tài sản trên đất thu hồi đúng thời hạn và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu quản lý theo quy định, đồng thòi nộp bản chính giấy chứng nhận QSD đất hoặc giấy tờ liên quan cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu chuyển Chi nhánh Văn phòng Đất đai thành phố Vũng Tàu chỉnh lý theo quy định của pháp luật. Và trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được Quyết định, nếu chưa đồng ý với Quyết định thì các ông (bà) thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) được quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT