Bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 04 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án Trường THCS Hàn Thuyên, phường 10
12:48:00 | 13-10-2023

Ngày 27/9/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6018/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 04 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án Trường THCS Hàn Thuyên, phường 10, thành phố Vũng Tàu, trong đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung là 835.960.432 đồng

Theo đó, UBND Thành phố ban hành 04 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ gia đình, cá nhân sau:

1. ông (bà) Hoàng Thị Nga, địa chỉ thu hồi hẻm 54 Hàn Thuyên, phường 10, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ: 286.950.000 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6019/QĐ-UBND)

2. ông (bà) Phan Đình Luyện, Phan Việt Phong - Người được hưởng tài sản theo Di chúc của ông (bà) Phan Hân - Nguyễn Thị Cảnh (đã chết), địa chỉ thu hồi hẻm 78 Hàn Thuyên, phường 10, thành phố Vũng Tàuđược bồi thường, hỗ trợ: 161.123.248 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6020/QĐ-UBND)

3. ông (bà) Hoàng Trung Sơn - Phan Thị Kim Sơn, địa chỉ thu hồi hẻm 54 Hàn huyên, phường 10, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 146.994.550 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6021/QĐ-UBND)

4. ông (bà) Hoàng Trung Sơn - Phan Thị Kim Sơn (ông (bà) Nguyễn Văn Hải - Hoàng Thị Quỳnh Khanh nhận tặng cho bằng giấy viết tay) (ông (bà) Nguyễn Văn Hải - Hoàng Thị Quỳnh Khanh nhận tặng cho bằng giấy viết tay), địa chỉ thu hồi 80/5 Hàn Thuyên, Phường 10, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 224.756.253 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6022/QĐ-UBND)

Tại các Quyết định trên, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được Quyết định, nếu chưa đồng ý với Quyết định thì các ông (bà) thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) được quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ kết quả giải quyết kiếu nại, khởi kiện của cơ quan có thẩm quyền, ông (bà) thuộc diện bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) chấp hành việc bàn giao đất theo Khoản 3, Điều 2 của Quyết định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT