Bồi thường, hỗ trợ bổ sung (tiền thuê nhà) cho cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường Hồ Quý Ly
01:16:00 | 15-10-2023

Ngày 04/10/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6171/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (tiền thuê nhà) cho cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đi Phan Văn Trị) thuộc phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, trong đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung là 251.022.000 đồng

Theo đó, UBND Thành phố ban hành 03 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung 03 hộ gia đình, cá nhân sau:

1. ông (bà) Phạm Thị Kim Dung, địa chỉ thu hồi: 31 Phan Văn Trị, Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ: 81.580.000 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6173/QĐ-UBND);

2. ông (bà) Lê Thị Tường Vân, địa chỉ thu hồi: 43 Phó Đức Chính, Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ: 81.580.000 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6174/QĐ-UBND);

3. ông (bà) Nguyễn Văn Quế, địa chỉ thu hồi: 189/14 Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu được bồi thường, hỗ trợ 82.940.000 đồng (chi tiết xem tại Quyết định số 6175/QĐ-UBND).

Tại các Quyết định trên, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các ông (bà) thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) có trách nhiệm tháo dở, di dời tài sản trên đất thu hồi đúng thời hạn và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu quản lý theo quy định. Và trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được Quyết định, nếu chưa đồng ý với Quyết định thì các ông (bà) thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) được quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ kết quả giải quyết khiếu nại, khởi kiện của cơ quan có thẩm quyền ông (bà) vẫn phải chấp hành việc bàn giao đất theo khoản 3 Điều 2 của Quyết định/.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT