Từ ngày 3/12, người tham gia Bảo hiểm Y tế khi đi khám bệnh xuất trình căn cước công dân
12:33:00 | 27-10-2023

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, theo đó từ ngày 3/12/2023, việc xuất trình căn cước hoặc thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh sẽ là một trong những nội dung mới đáng chú ý trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh và hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo khoản 1, Điều 15 của Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT, người tham gia BHYT khi đi khám bệnh hoặc chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân. Trong trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh, người tham gia BHYT phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Nghị định 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung nhóm đối tượng ngân sách Nhà nước đóng BHYT, bao gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với Nghị định sửa đổi nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT bao gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Khi đi khám, chữa bệnh  thì việc xuất trình căn cước giúp xác minh thông tin và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT

Ngoài ra, Nghị định này cũng sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ. Chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT sẽ được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT sẽ được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Việc áp dụng Nghị định 75/2023/NĐ-CP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Việc yêu cầu xuất trình căn cước hoặc thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh giúp xác minh thông tin và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Đồng thời, việc bổ sung nhóm đối tượng ngân sách Nhà nước đóng BHYT cũng mở rộng phạm vi hưởng quyền lợi BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ cũng giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT. Việc thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định hiện hành sẽ giúp tránh tình trạng lãng phí và đảm bảo sự hợp lý trong việc sử dụng nguồn lực y tế.

Tuy nhiên, để việc áp dụng Nghị định này diễn ra thuận lợi, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các cơ sở y tế và người tham gia BHYT. Các cơ quan chức năng cần thông qua các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc xuất trình căn cước hoặc thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Các cơ sở y tế cần chuẩn bị kỹ càng để tiếp nhận và xử lý thông tin từ căn cước hoặc thẻ BHYT của người bệnh. Người tham gia BHYT cần chủ động và có trách nhiệm xuất trình căn cước hoặc thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi của mình.

Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Hy vọng rằng việc này sẽ mang lại sự thuận lợi và tiện ích cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh và hưởng quyền lợi BHYT./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT